English svenska
Hej och välkommen till Transcoms webbplats, som till största delen är på engelska. Delar av innehållet finns dock även på svenska.
Klicka här för att komma till den fullständiga engelska versionen.
Senaste nyheterna
Global närvaro

Transcoms blogg
  • Gianluca Gemma

    The challenges of Customer Care in the Travel & Leisure industry

    Providing customer assistance is always a delicate task, one that requires tact, empathy and skill in order to offer the right solution and strike up a rapport where nece...
  • Michael Weinreich

    Happy holidays!

    We look back at an eventful year for Transcom – and an even more exciting year to come. We hope that you will get to spend time with your family and loved ones duri...
Besök vår blogg
Transcom 2016

2016.transcom.com hittar du information om viktiga aktiviteter under 2016 och fokusområden framåt. Vi har även publicerat vår hållbarhetsrapport här.

Transcom avnoterat och tvångsinlösen initierad

Sista dag för handel i Transcom-aktien var den 10 april 2017. Altor har påkallat tvångsinlösen avseende resterande aktier i Bolaget.

Länkar till mer information:

Kungörelse till aktieägarna, juni 2017

Kungörelse till aktieägarna, mars 2017

Information från Altor

Uttalande från Transcoms budkommitté