English svenska
Hej och välkommen till Transcoms webbplats, som till största delen är på engelska. Delar av innehållet finns dock även på svenska: pressmeddelanden, finansiella rapporter och information om bolagsstyrning.
Klicka här för att komma till den fullständiga engelska versionen.
Regulatoriska nyheter
Global närvaro

Icke-regulatoriska nyheter
Transcoms blogg
Besök vår blogg
Uppköpserbjudande för alla utestående aktier i Transcom

Den 21 december 2016 lämnade Altor ett offentligt kontant uppköpserbjudande till aktieägarna i Transcom att överlåta samtliga sina aktier i Transcom till Altor. Altor erbjuder 87,50 kronor kontant för varje aktie i Transcom. 

Länkar till information om erbjudandet:

Information från Altor

Uttalande från Transcoms budkommitté

Kungörelse till aktieägarna