English svenska
Regulatoriska nyheter
Aktien
Rapporter

Från och med bokslutskommunikén för 2014 publicerar Transcom rapporter på svenska här. Dessförinnan – då den legala hemvisten för det börsnoterade moderbolaget i Transcom-koncernen var i Luxemburg – publicerades finansiella rapporter endast på engelska.

Klicka här för att komma till det fullständiga rapportarkivet på engelska.

IR-kontakt

Stefan Pettersson

+46 70 776 80 88

stefan.pettersson@transcom.com