English svenska

Erbjudande från Altor

Uppköpserbjudande för alla utestående aktier i Transcom

Den 21 december 2016 lämnade Altor ett offentligt kontant uppköpserbjudande till aktieägarna i Transcom att överlåta samtliga sina aktier i Transcom till Altor. Altor erbjuder 87,50 kronor kontant för varje aktie i Transcom. 

Länkar till information om erbjudandet: 

Information från Altor 

Uttalande från Transcoms budkommitté

Kungörelse till aktieägarna