English svenska

Rapporter

Från och med bokslutskommunikén för 2014 kommer Transcom att publicera rapporter på svenska här. Dessförinnan – då den legala hemvisten för det börsnoterade moderbolaget i Transcom-koncernen var i Luxemburg – publicerades finansiella rapporter endast på engelska.

Klicka här för att komma till det fullständiga rapportarkivet på engelska.