English svenska

Hemvistbyte 2014

Transcom bytte i november 2014 legal hemvist för moderbolaget i Transcom-koncernen från Luxemburg till Sverige. 

Majoriteten av Transcoms aktieägare är svenska, och hemvistbytet anpassar Transcoms hemvist därefter. Bolagsstämmorna kommer att hållas i Sverige istället för i Luxemburg, vilket gör det lättare för det stora flertalet aktieägare att delta. Transcom-koncernen är heller inte längre bunden av lagstiftning i både Luxemburg och Sverige, vilket sänker kostnaderna och gör det enklare att genomföra bolagsrättsliga åtgärder. I tillägg till detta har Transcom nu en enklare och mindre kostsam noteringsstruktur, eftersom upplägget med noterade depåbevis har övergetts till förmån för en aktie som är noterad direkt på Nasdaq Stockholm. 

Kort efter det att hemvistbytet verkställdes genomförde Transcom också en omvänd split (sammanläggning) 1:50 av stamaktierna i Transcom WorldWide AB, varigenom 50 stamaktier lades samman till en (1) aktie av samma slag. Den 11 december 2014 var den första dagen för handel i aktien efter sammanläggningen.

Dokumentation, hemvistbyte

Pressmeddelande, 26 nov 2014: Transcoms hemvistbyte genomfört; omvänd split 1:50 följer

Pressmeddelande, 7 nov 2014: Transcom WorldWide AB:s stamaktier har godkänts för upptagande till handel på Nasdaq Stockholm

Pressmeddelande (eng), 25 Sept 2014: The SCRO grants Transcom permission to implement the re-domiciliation merger

Merger Prospectus

Documents relating to Extraordinary General Meeting on September 4, 2014

Fusionsplan, 21 juli 2014

Merger Plan 21 July 2014

Appendix 1. AoA TWWAB (Eng)

Appendix 1. AoA TWWAB

Appendix a. TWW SA-EY Merger report

Appendix a. Auditor statement EY Swe

Appendix b. Annual Report 2011 TWWSA

Appendix b. Annual Report 2012 TWWSA

Appendix b. Annual Report 2013 TWWSA

Appendix c Annual report 2013 TWW AB

Appendix c. Annual Report 2012 TWWAB (Eng)

Appendix c. Annual Report 2012 TWWAB

Appendix c. Annual Report 2013 TWWAB (Eng)

Appendix d. Q2 2014 Financial Statement TWWSA

Appendix e. Q2 2014 TWW AB