10 May 2022

Transcom Worldwide Weboldal Adatvédelmi Közleménye (in English below)

Transcom Worldwide Weboldal Adatvédelmi Közleménye (in English below)

Utoljára módosítva 2021. január 26.

A Transcom WorldWide AB - lásd a 9. szakaszban az elérhetőségi adatokat - "Transcom" vagy "mi" ) és minden leányvállalata (együttesen a "Transcom Group") komolyan veszi az adatvédelem biztonságát. Ez a Weboldal Adatvédelmi Közleménye ("Közlemény") a www.transcom.com és aldomainek, ("weboldal"), továbbá a Transcom közösségi média megjelenésének (pl. Facebook, LinkedIn) felhasználóit tájékoztatja arról, hogy a Transcom mint az Általános Adatvédelmi Rendelet ( "GDPR") értelmében összegyűjti és feldolgozza az ilyen felhasználók személyes adatait és egyéb adatait a Weboldal használatával kapcsolatban.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy más Transcom Group weboldalakon, egyéb szolgáltatásokban vagy más kapcsolatokban a felhasználókkal, a beszállítókkal vagy az ügyféllel más adatvédelmi feltételek is alkalmazhatók. Ez a közlemény nem vonatkozik harmadik fél webhelyeire, amelyek e weboldalról kapcsolódhatnak.

Tartalom áttekintése

 1. A személyes adatok kategóriái, a feldolgozási célok és ezek jogalapjai
 2. Következmények, ha nem adja meg az adatait
 3. A címzettek és a nemzetközi átutalások kategóriái
 4. Megőrzési időszakok
 5. Az Ön jogai
 6. Sütik és más követési technológiá
 7. Álláspályázatok
 8. Közösségi média
 9. Kérdések és elérhetőségek

1. A személyes adatok kategóriái, a feldolgozási célok és ezek jogalapjai - Milyen személyes adatokat dolgozunk fel Önről és miért? Melyek a jogalapok?

(i) Használati adatok: A weboldal látogatásával kapcsolatban a következő információkat gyűjtjük össze: a böngésző adatai (pl. Típus, verzió, nyelv); operációs rendszer és interfész; webhely, ahonnan meglátogat minket (referrer URL); weboldal (ok), amelyeken Ön felkeresi honlapunkat; a weboldalunkhoz való hozzáférés időpontja és ideje, valamint az időzónák különbsége; hozzáférési állapot / HTTP állapotkód, az átvitt adatok mennyisége, internetes protokoll (IP) cím.

Célok: A helyadatok alapján fogják használni a webalkalmazásokat, fenntarthatják vagy visszaállíthatják a Weboldal biztonságát, vagy ezáltal észlelhetnek technikai hibákat és / vagy hibákat az elektronikus kommunikáció továbbításában.

Jogalapok:

 • A feldolgozásra szükség van az általunk vagy harmadik személy (pl. A Transcom Group leányvállalatai vagy leányvállalatai) által meghatározott jogos érdekek alkalmazásában, kivéve, ha az érdekeket felülbírálják az érintett érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai. megköveteli a személyes adatok védelmét (a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint). Ilyen érdekek az Ön által igényelt weboldal biztosítása és a fentiekben leírt egyéb célok elérése. További információ erről a jogalapról és vonatkozó érdekmérlegelésről kérhető a 9. pontban ismertetett adatok felhasználásával.
 • A feldolgozás olyan szerződés teljesítéséhez szükséges (pl. Használati viszony), amelyhez Ön az egyik fél vagy ahhoz, hogy a szerződéskötést megelőzően lépéseket tegyen (GDPR 6. Cikk (1) bekezdés b) pont).

(ii) Online űrlapadatok: Ön küldhet számunkra észrevételeket, kérdéseket vagy hasonló visszajelzéseket online űrlapokon keresztül. Ezután megadhatja magáról az alábbi személyes adatokat: pl. E-mail cím; név; cím; üzleti vagy foglalkozási információ; a visszajelzés tartalmát.

Célja: Az online űrlapadatok a kérés megválaszolásához felhasználásra kerülnek, és megadják a kívánt információkat, termékeket vagy szolgáltatásokat vagy egyéb célokat, amelyeket kértek, továbbá biztosítsák, hogy Ön kapcsolatba léphessen a megfelelő Transcom munkavállalóval és / vagy entitással.

Jogalapok:

 • A feldolgozás olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyhez Ön az egyik fél, vagy ahhoz, hogy a szerződéskötést megelőzően lépéseket tegyen (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja).
 • A feldolgozás szükséges ahhoz, hogy megfeleljünk egy jogi kötelezettségnek (GDPR 6. Cikk (1) bekezdés c) pontja szerint).
 • A feldolgozásra szükség van az általunk vagy harmadik személy (pl. A Transcom Group leányvállalatai) által követett jogos érdekek alkalmazásában, kivéve, ha az érdekeket felülbírálják az érintett érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, melyek megkövetelik a személyes adatok védelmét (a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint). Ilyen érdekek a kérés megválaszolására és a fentiekben leírt egyéb célok elérésére szolgálnak. További információ erről a jogalapról és a vonatkozó érdekmérlegelésről  kérhető a 9. pontban ismertetett adatok felhasználásával.

(iii) Hírlevéladatok: Ha kérjük hírlevelek küldését, a következő személyes adatokat gyűjtjük és feldolgozzuk: pl. Név; e-mail címet és a marketing e-mailek fogadását.

Célja: Hírlevél adatok felhasználása a hírlevél és egyéb marketinganyagok biztosítására az alkalmazandó jog által megengedett mértékig történik, valamint az Ön érdeklődésének marketing célokkal történő elemzése.

Jogalapok:

 • Ön hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több meghatározott célra történő feldolgozásához (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja). Ha Ön beleegyezését adta, bármikor visszavonhatja ezt a beleegyezést, ha az e-mailben vagy az 5. pontban leírt e-mailben az opt-out kapcsolatra kattint. Az ilyen visszavonás nem befolyásolja a feldolgozás hozzájárulás előtti visszavonás jogszerűségét.
 • A feldolgozásra szükség van az általunk vagy harmadik személy (pl. A Transcom Group leányvállalatai vagy leányvállalatai) által vonatkozott jogos érdekek alkalmazásában, kivéve, ha az érdekeket felülbírálják az érintett érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, melyek megkövetelik a személyes adatok védelmét (a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint). Ilyen érdek a fent ismertetett célok elérése.
 • További információ erről a jogalapról és a vonatkozó érdekmérlegelésről a 9. pontban ismertetett adatok felhasználásával kérhető.

 

2. Következmények, ha nem adja meg az adatait - Mi történik, ha úgy dönt, hogy nem adja meg?

Személyes adatainak megadását általában nem írja elő törvényes vagy szerződéses kötelezettség. Bizonyos személyes adatainak rendelkezésre állása azonban szükséges ahhoz, hogy meglátogassa honlapunkat, szerződést köthessen velünk, vagy szolgáltatásainkat / termékeinket vagy az Ön által kért információkat megkaphassa. Bizonyos esetekben személyes adatainak megadása önkéntes. Ha nem adja meg a személyes adatait, akkor ez hátrányokat okozhat Önnek - például nem biztos, hogy bizonyos termékekhez és szolgáltatásokhoz hozzáfér, vagy a Weboldal minden funkcióját felhasználhatja. Azonban, hacsak másként nem jelezzük, a  személyes adatok nem megadása nem eredményez jogkövetkezményeket az Ön számára.

 

3. A címzettek és a nemzetközi megosztások kategóriái - Kik továbbítják személyes adatait, és ők hol találhatók?

(i) A címzettek

Az alábbi esetekben továbbítjuk  személyes adatait harmadik fél részére az itt megadott feldolgozási célokra:

 • A Transcom Csoporton belül: A Transcom és minden leányvállalata a globális Transcom csoporton belül a www.transcom.com webhelyen felsorolt  a fentiekben leírt feldolgozási célokra szükség szerint megkaphatja személyes adatait. A személyes adatok kategóriáitól és a személyes adatok összegyűjtésének céljától függően a Transcom különböző belső részlegei megkapják személyes adatait. Ezen túlmenően a Transcom más szervezeti egységei is hozzáférhetnek bizonyos személyes adatokhoz, például a jogi osztályon, a pénzügyi osztályon vagy a belső ellenőrzések folyamán.
 • Adatfeldolgozókkal: Bizonyos harmadik féltől származó szolgáltatók, mint például az informatikai támogató szolgáltatók, függetlenül attól, hogy kapcsolatban állnak-e vagy nem kapcsolódnak-e, megkapják személyes adatait az ilyen adatok feldolgozásához a megfelelő utasításokban ("Feldolgozók") megfelelően, szolgáltatókat, ügyfélszolgálati szolgáltatókat, marketingszolgáltatókat, informatikai támogató szolgáltatókat vagy más olyan szolgáltatókat, akik támogatnak bennünket az Önnel való kapcsolatunk fenntartásában. A Feldolgozók szerződéses kötelezettsége lesz a személyes adatok védelme érdekében megfelelő technikai és szervezeti biztonsági intézkedések végrehajtása, valamint a személyes adatok feldolgozása, kizárólag a megadottaz utasításoknak megfelelően.
 • Egyéb címzettek: Az adatvédelmi törvénynek megfelelően személyes adatokat továbbíthatunk a bűnüldöző szervek, kormányzati hatóságok, igazságügyi hatóságok, jogi tanácsadók, külső tanácsadók vagy üzleti partnerek részére. Vállalati egyesülés vagy felvásárlás esetén a személyes adatokat átruházhatják az egyesülésben vagy beszerzésben érintett harmadik felekre. A személyes adatokat engedély nélkül harmadik fél részére nem adjuk ki hirdetési vagy marketing célokra vagy egyéb más célra.

A személyes adatokhoz való hozzáférése csak azokra a személyekre korlátozódik, akiknek a munkaköri kötelezettségeik teljesítéséhez szükségük van. A Transcom a vonatkozó törvények szerint a szakmai tanácsadóknak, kormányzati szerveknek és bíróságoknak is megadja az Ön személyes adatait.

(ii) Nemzetközi megosztások

Arra számíthat, hogy azok acímzettek megkapják vagy hozzáférnek személyes adataihoz, akik az Európai Gazdasági Térség ("EEA") területén belül vagy kívül találhatóak.

Azok az ez EGT-n kívüli kedvezményezettek , akik olyan országokban találhatók meg, amelyek megfelelnek aGDPR 45 cikkének. Az egyéb címzettek olyan országokban találhatók, amelyek nem nyújtanak megfelelő szintű védelmet az európai adatvédelmi jog szempontjából, azonban megteszünk minden szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy az EGT-ből történő átruházások megfelelő védelemben részesüljenek az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok értelmében.

A nem megfelelő szintű adatvédelmet biztosító országokba történő áthelyezést illetően az átruházást megfelelő biztosítékok, például a kötelező vállalati szabályok (GDPR 46. cikk (2) bekezdés b) pont, és(47 cikk) alapját képezik, a szabványos adatvédelmi záradékokat az Európai Bizottság vagy egy felügyeleti hatóság (GDPR 46. cikk (2) bekezdésének c) vagy d) pontja szerint) jóváhagyott magatartási kódexeket, valamint a kedvezményezett kötelező és végrehajtható kötelezettségvállalásait (GDPR 46. cikk (2) bekezdés e)) vagy a jóváhagyott tanúsítási mechanizmusok, valamint a kedvezményezett kötelező és végrehajtható kötelezettségvállalásai (a GDP 46. cikke (2) bekezdésének f) pontja). Kérheti az ilyen megfelelő biztosítékok egy példányát, ha kapcsolatba lép velünk, az alábbi 9. szakaszban foglaltak szerint.

Ahol ez nem lehetséges, csak akkor továbbítunk személyes adatokat egy harmadik országba, ha a GDPR 49. cikke szerinti kivételek egyike érvényesül, különösen szükséges az Ön kifejezett hozzájárulása a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés előtti intézkedések végrehajtásához.

Ha egy harmadik országba történő továbbítás megtörténik, és nincs megfelelő döntés, vagy nem megfelelő biztosítékokat alkalmaznak, akkor lehetséges és fennáll annak a kockázata, hogy az adott harmadik ország hatóságai (pl. Hírszerző ügynökségek) hozzáférhetnek az átadott adatokhoz annak érdekében, hogy rögzítsék és elemezzék, így az érintettek jogainak érvényesíthetősége nem garantálható.

 

4. Megőrzési időszakok - Meddig tartjuk meg személyes adatait?

Személyes adatait mindaddig megőrizzük, ameddig szükséges ahhoz, hogy Ön a kért szolgáltatásokhoz és termékekhez hozzáférjen. Miután megszüntette velünk a szerződéses kapcsolatot, törölte a fiókját, vagy a velünk való kapcsolat másképp szűnt meg, eltávolítjuk a személyes adatait a rendszerünkből és nyilvántartásainkból, és / vagy lépéseket teszünk annak helyes anonimizálása érdekében (kivéve, ha meg kell őriznünk, hogy az Ön adatai megfeleljenek a Transcom által szabályozott jogi vagy szabályozási kötelezettségeknek - pl. adóztatási célok). A személyes adatokat elvben két évvel az Ön és a Transcom közötti utolsó interakció és üzleti kapcsolattartás után törölni kell. Amennyiben úgy kívánja, hogy a termékekhez vagy szolgáltatásainkhoz hosszabb ideig szeretne hozzáférni, akkor elérhetőségét és érdeklődési területének adatit megőrizzük és a Transcoma továbbiakban is marketinganyagokat küldhet Önnek. Emellett jellemzően töröljük a személyes adatokat tartalmazó szerződéseket, kommunikációkat és üzleti leveleket, vagy az ilyen dokumentumokból származó személyes adatokat a megszüntetés vagy létrehozás után 10 év elteltével, mivel ezekre az adatokra a törvényes megőrzési követelmények vonatkoznak, amelyek gyakran megkövetelik azok megtartását 10 évig.

Az Ön személyes adatait a szerződéses kapcsolat megszűnése után is meg kell őrizni, ha a személyes adatokra a más vonatkozó jogszabályoknak való megfeleléshez szükség van, vagy ha személyes adatai megtartása a jogi igény megalapozásához, gyakorlásához vagy védelméhez szükséges. Amennyire lehetséges, a szerződéses kapcsolat megszűnése után korlátozni fogjuk személyes adatainak feldolgozását.

 

5. Az Ön jogai - Milyen jogai vannak és hogyan érvényesítheti jogait?

A beleegyezés visszavonásának joga: Ha bizonyos  tevékenységeket illetően Ön beleegyezik az adatfeldolgozásba (különösen bizonyos közvetlen marketingkommunikációk kézhezvételét illetően), bármikor visszavonhatja a beleegyezést a jövőben. Az ilyen visszavonás nem befolyásolja a hozzájárulás visszavonása előtti feldolgozás jogszerűségét. A beleegyezését visszavonhatja a Communications@transcom.com címre küldött üzenettel.

További adatvédelmi jogok: Az alkalmazandó adatvédelmi törvény értelmében Önnek joga van ahhoz, hogy: i. Kérje hozzáférését személyes adataihoz; (ii) kéri a személyes adatok helyesbítését; (iii) Személyes adatok törlését kéri; (iv) kérheti a személyes adatok feldolgozásának korlátozását; v. kérheti az adatok hordozhatóságát; és / vagy (vi) kifogásolja személyes adatainak feldolgozását. Az alábbiakban további információt talál a jogait illetően, amennyiben a GDPR alkalmazható. Felhívjuk figyelmét, hogy ezek a jogok az alkalmazandó (helyi) adatvédelmi törvények értelmében korlátozottak lehetnek.

(i) A személyes adatokhoz való hozzáférésre való jogosultság: Az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok értelmében Önnek jogában áll tőlünk visszaigazolást kérni, hogy feldolgozzák-e az Önnel kapcsolatos személyes adatokat, és ha ez megtörtént, akkor hozzáférést kérhet a személyes adatokhoz. A hozzáférési információk közé tartozik többek között a feldolgozás célja, az érintett személyes adatok kategóriái, valamint azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akiknek a személyes adatait közzétették vagy közzétehetik. Ez azonban nem kizárólagos jog, és más személyek érdekei korlátozhatják ehhez való hozzáférési jogát.

Önnek jogában áll a feldolgozás alatt álló személyes adatok egy példányának ingyenes megszerzésére. Az Ön által kért további példányokért adminisztrációs költségek alapján ésszerű díjat számíthatunk fel.

(ii) Jogorvoslat a helyesbítéshez: Az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok értelmében Önnek jogában áll tőlünk beszerezni az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését. A feldolgozás céljától függően Önnek joga van a hiányos személyes adatok pótlásához, beleértve kiegészítő nyilatkozatot is.

(iii) A törlés kérésére vonatkozó jog (elfelejtéshez való jog): Az alkalmazandó adatvédelmi törvény értelmében Önnek joga van tőlünk kérni a személyes adatai törlését, és az ilyen személyes adatok törlésére kötelezettek vagyunk.

(iv) A feldolgozás korlátozásának kérésére való jogosultság: A vonatkozó adatvédelmi jogszabályok értelmében Önnek joga van bekérni tőlünk személyes adatait, és adott esetben kénytelenek vagyunk korlátozni személyes adatainak feldolgozását. Ekkor az adott személyes adatokat megjelöljük, és csak bizonyos célokra dolgozhatjuk fel.

(v)Az adatok hordozhatóságának igénybevétele: Az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok értelmében Önnek joga van a róluk átadott személyes adatok megszerzésére strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formátumban, és a személyes adatok továbbításának jogát egy másik jogalany számára akadály nélkül biztosítani, ahol a feldolgozást automatizált módon hajtják végre, ami a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 6 cikk (1) (b) szerinti hozzájáruláson alapul. A.

(vi) A tiltakozás joga

Bizonyos körülmények között Önnek az Ön sajátos helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat a személyes adatainak kezelésével és annak megszüntetésével kapcsolatban. Ez a tiltatkozási jog különösen akkor érvényes, ha személyes adatainkat profilalkotás céljából összegyűjtjük és feldolgozzuk annak érdekében, hogy jobban megértsük érdeklődését termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatban, illetve bizonyos típusú közvetlen marketing céljából.

Amennyiben joga van tiltakozni, és ha ezt a jogot gyakorolja, személyes adatait többé nem dolgozzuk fel ilyen célból. Ezt a jogot akkor gyakorolhatja, ha kapcsolatba lép velünk, a 9. pontban szereplő információk alapján.

Az ilyen tiltakozás joga különösen nem állhat fenn akkor, ha a személyes adatai feldolgozása szükséges ahhoz, hogy lépéseket tegyen a szerződés megkötése vagy a már megkötött szerződés teljesítése érdekében.

Jogosultságának gyakorlása érdekében kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az alábbi 9. pontban leírtak szerint. Önnek joga van panaszt benyújtani az érintett tagállam illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságához (például a lakóhelyén vagy a munkahelyén a GDPR állítólagos megsértéséét illetően).

 

6. Sütik és más követési technológiák

Ez a weboldal sütiket és egyéb nyomkövetési technológiákat használ. További információkért kérjük, ismerkedjen meg a Süti Szabályzatunkkal!

 

7. Álláspályázatok

Ön a Transcom állásajánlataira karrier oldalunkon keresztül vagy más, harmadik fél webhelyein, közösségi médiában vagy állásportálokon keresztül jelentkezhet.

A személyes adatoknak a jelentkezés folyamán történő feldolgozásáról további információt az Adatfeldolgozásról szóló Pályázói Közleményünkben talál.

 

8. Közösségi média

A Transcom online jelenlétet tart fenn a közösségi médiában, hogy kommunikáljon az ügyfelekkel, a potenciális pályázókkal és más érdekelt felekkel, valamint tájékoztassa őket termékeinkről és szolgáltatásainkról, valamint az állásajánlatokról.

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos további információkat a jelentkezés folyamata során a Közösségi média Adatvédelmi Közleményünkben találhat.

 

9. Kérdések és elérhetőségek

Ha bármilyen kérdése van a hirdetéssel kapcsolatban, vagy ha az 5. pontban említettek szerint élni kíván a jogaival, vegye fel velünk a kapcsolatot a Communications@transcom.com címen. A Transcom Group adatvédelmi tisztviselője elérhető a következő címen:

Transcom WorldWide AB
Postacím: PO Box 45033, SE-104 30 Stockholm, Sweden
Telefonszám: +46 (0)8 120 800 80

A Transcom csoport Adatkezelési tisztségviselője elérhetőségei az alábbiak:

ISiCO Datenschutz GmbH
z.Hd. DPO Transcom
Am Hamburger Bahnhof 4
10557 Berlin, Germany
DPO@transcom.com

 

 

Transcom WorldWide Website Data Protection Notice

Last revised January 26, 2021

Transcom WorldWide AB – see below in Section 9 for Contact Information – "Transcom" or "we" or "our") and each of its affiliates and subsidiaries (collectively, "Transcom Group") take data privacy seriously. This Website Data Protection Notice ("Notice") informs the users of www.transcom.com and subdomains ("Website") as well as Transcom’s Social Media Presences (e.g. on Facebook. LinkedIn) how Transcom as controller within the meaning of the General Data Protection Regulation ("GDPR"), collects and processes the personal data and other information of such users in connection with their usage of the Website.

Note that for other Transcom Group websites, other services or other relationships with users, suppliers, or customers, other privacy terms may apply. This Notice does not apply to third-party sites which may be linked to from this Website.

Content Overview

 1. Categories of Personal Data, Processing Purposes and Legal Bases
 2. Consequences When You Do Not Provide Your Data
 3. Categories of Recipients and International Transfers
 4. Retention Periods
 5. Your Rights
 6. Cookies and other tracking technologies
 7. Job Applications
 8. Social Media
 9. Questions and Contact Information

 

1. Categories of Personal Data, Processing Purposes and Legal Bases – What personal data do we process about you and why? What are the legal bases?

(i) Usage Data: In connection with your visit of the Website we will collect the following information: details on your browser (e.g., type, version, language); operating system and interface; website from which you are visiting us (referrer URL); webpage(s) you are visiting on our Website; date and time of accessing our Website and time zone difference; access status/HTTP status code, volume of data transferred, internet protocol (IP) address.

Purposes: Usage Data will be used to provide you access to the website and to maintain or restore the security of the Website, or to detect technical faults and/or errors in the transmission of electronic communications.

Legal basis: 

 • The processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by us or by a third party (e.g., affiliates or subsidiaries of Transcom Group), except where such interests are overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of the data subject which require protection of personal data (Art. 6(1)(f) GDPR). Such interests are to provide you with the website as requested by you and to achieve the other purposes as set out above. Additional information on this legal basis and the respective balancing of interest can be requested by contacting us using the details as set out in Section 9.
 • The processing is necessary for the performance of a contract (e.g., the usage relationship) to which you are a party or in order to take steps at the request of you prior to entering into a contract (Art. 6(1)(b) GDPR).

(ii) Online Form Data: You may choose to send us comments, questions or similar feedback via online forms. You may then provide the following personal data about you: E.g., email address; name; address; information about your business or occupation; content of the feedback.

Purposes: Online Form Data will be used for answering your request and to provide you with the desired information, products or services or for other purposes which you have requested and ensure you are put in touch with the right Transcom employee and/or entity.

Legal basis:

 • The processing is necessary for the performance of a contract to which you are a party or in order to take steps at the request of you prior to entering into a contract (Art. 6(1)(b) GDPR).
 • The processing is necessary for compliance with a legal obligation to which we are subject (Art. 6(1)(c) GDPR).
 • The processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by us or by a third party (e.g., affiliates or subsidiaries of Transcom Group), except where such interests are overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of the data subject which require protection of personal data (Art. 6(1)(f) GDPR). Such interests are to answer your request and to achieve the other purposes as set out above. Additional information on this legal basis and the respective balancing of interest can be requested by contacting us using the details as set out in Section 9.

(iii) Newsletter Data: If you request to receive our newsletter, we collect and process the following personal data about you: E.g., name; email address and request to receive marketing emails.

Purposes: Newsletter Data will be used for providing the newsletter and other marketing materials to the extent permitted by applicable law, and analyzing your interests for marketing purposes.

Legal bases:

You have given your consent to the processing of your personal data for one or more specific purposes (Art. 6(1)(a) GDPR). If you have given your consent, you can withdraw this consent at any time, by clicking the opt-out link in an email received or as set out in Section 5. Such a withdrawal will not affect the lawfulness of the processing prior to the consent withdrawal.

 • The processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by us or by a third party (e.g., affiliates or subsidiaries of Transcom Group), except where such interests are overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of the data subject which require protection of personal data (Art. 6(1)(f) GDPR). Such interests are to achieve the purposes as set out above. Additional information on this legal basis and the respective balancing of interest can be requested by contacting us using the details as set out in Section 9.

 

2. Consequences When You Do Not Provide Your Data – What happens if you choose not to provide it?

The provision of your personal data is generally not required by a statutory or contractual obligation. However, the provision of certain of your personal data is necessary to visit our Website, to enter into a contract with us or to receive our services/products or information as requested by you. In certain cases, the provision of your personal data is voluntary.

Not providing your personal data may result in disadvantages for you – for example, you may not be able to receive certain products and services or use the Website with all its functionalities. However, unless otherwise specified, not providing your personal data will not result in legal consequences for you.

 

3. Categories of Recipients and International Transfers – Who do we transfer your personal data to and where are they located?

(i) Recipients

You should expect that we will transfer your personal data to third parties for the processing purposes described above as follows:

 • Within Transcom Group: Transcom and each of its affiliates and subsidiaries within the global Transcom Group listed on www.transcom.com may receive your personal data as necessary for the processing purposes described above. Depending on the categories of personal data and the purposes for which the personal data has been collected, different internal departments within Transcom receive your personal data. Moreover, other departments within Transcom have access to certain personal data about you on a need to know basis, such as the legal department, the finance department or internal auditing.
 • With data processors: Certain third party service providers such as IT support providers, whether affiliated or unaffiliated, will receive your personal data to process such data under appropriate instructions ("Processors") as necessary for the processing purposes described above, such as Website service providers, customer care providers, marketing service providers, IT support service providers, or other service providers who support us in maintaining our relationship with you. The Processors will be subject to contractual obligations to implement appropriate technical and organizational security measures to safeguard the personal data, and to process the personal data only as instructed.
 • Other recipients: We may transfer – in compliance with applicable data protection law – personal data to law enforcement agencies, governmental authorities, judicial authorities, legal counsel, external consultants, or business partners. In case of a corporate merger or acquisition, personal data may be transferred to the third parties involved in the merger or acquisition. We will not disclose your personal data to third parties for advertising or marketing purposes or for any other purposes without permission.

Any access to your personal data is restricted to those individuals that have a need-to-know in order to fulfill their job responsibilities. Transcom will also disclose your personal data as required or permitted by applicable law to professional advisors, governmental authorities, and courts.

 

(ii) International transfers

You should expect that the recipients above which will receive or have access to your personal data, are located inside or outside the European Economic Area ("EEA").

For recipients located outside of the EEA, some are located in countries with adequacy decisions pursuant to Art. 45 GDPR, others in countries which do not adduce an adequate level of protection from a European data protection law perspective. However, we will take all necessary measures to ensure that transfers out of the EEA are adequately protected as required by applicable data protection law.

With respect to transfers to countries not providing an adequate level of data protection, we will base the transfer on appropriate safeguards, such as binding corporate rules (Art. 46(2)(b), 47 GDPR), standard data protection clauses adopted by the European Commission or by a supervisory authority (Art. 46(2)(c) or (d) GDPR), approved codes of conduct together with binding and enforceable commitments of the recipient (Art. 46(2)(e) GDPR), or approved certification mechanisms together with binding and enforceable commitments of the recipient (Art. 46(2)(f) GDPR). You can ask for a copy of such appropriate safeguards by contacting us as set out in Section 9 below.

Where this is not possible, we only transfer personal data to a third country, if one of the exceptions according to Article 49 GDPR applies, in particular your express consent or the necessity of the transfer for the performance of the contract or for the implementation of pre-contractual measures.

If a transfer to a third country takes place and there is no adequacy decision or appropriate safeguards are applicable, it is possible and there is a risk that authorities in the respective third country (e.g. intelligence agencies) may gain access to the transferred data in order to record and analyze it, and that the enforceability of your data subject rights cannot be warranted.

 

4. Retention Periods – How long do we keep your personal data?

Your personal data will be retained as long as necessary to provide you with the services and products requested. Once you have terminated the contractual relationship with us, you have deleted your account, or the relationship with us has been otherwise ended, we will remove your personal data from our systems and records and/or take steps to properly anonymize it so that you can no longer be identified from it (unless we need to keep your information to comply with legal or regulatory obligations to which Transcom is subject – e.g., taxation purposes).

Personal data will in principle be deleted 2 years after the last interaction and business contact between you and Transcom. However, we will retain your contact details and interests in our products or services for a longer period of time if Transcom is allowed to send you marketing materials. Also, we typically erase contracts, communications, and business letters containing personal data, or we redact personal data from such documents, 10 years after their termination or creation, as such data may be subject to statutory retention requirements, which often require retention of up to 10 years.

We may also retain your personal data on a need to know basis only after the termination of the contractual relationship if your personal data are necessary to comply with other applicable laws or if we need your personal data to establish, exercise or defend a legal claim. To the extent possible, we will restrict the processing of your personal data for such limited purposes after the termination of the contractual relationship.

 

5. Your Rights – What rights do you have and how can you assert your rights?

Right to withdraw your consent: If you have given your consent regarding certain types of processing activities (in particular regarding the receipt of certain direct marketing communications), you can withdraw this consent at any time with future effect. Such a withdrawal will not affect the lawfulness of the processing prior to the consent withdrawal. You can withdraw your consent by writing to Communications@transcom.com

Additional data privacy rights: Pursuant to applicable data protection law, you have the right to: (i) request access to your personal data; (ii) request rectification of your personal data; (iii) request erasure of your personal data; (iv) request restriction of processing of your personal data; (v) request data portability; and/or (vi) object to the processing of your personal data. Below please find further information on your rights to the extent that the GDPR applies. Please note that these rights might be limited under the applicable (local) data protection law.

(i) Right to request access to your personal data: As provided by applicable data protection law, you have the right to obtain from us confirmation as to whether or not personal data concerning you is processed, and, where that is the case, to request access to the personal data. The access information includes – inter alia – the purposes of the processing, the categories of personal data concerned, and the recipients or categories of recipients to whom the personal data have been or will be disclosed. However, this is not an absolute right and the interests of other individuals may restrict your right of access.

You also have the right to obtain a copy of the personal data undergoing processing free of charge. For further copies requested by you, we may charge a reasonable fee based on administrative costs.

(ii) Right to request rectification: As provided by applicable data protection law, you have the right to obtain from us the rectification of inaccurate personal data concerning you. Depending on the purposes of the processing, you have the right to have incomplete personal data completed, including by means of providing a supplementary statement.

(iii) Right to request erasure (right to be forgotten): As provided by applicable data protection law, you have the right to obtain from us the erasure of personal data concerning you and we may be obliged to erase such personal data.

(iv) Right to request restriction of processing: As provided by applicable data protection law, you have the right to obtain from us and we may be obliged to restrict the processing of your personal data. In this case, the respective personal data will be marked and may only be processed by us for certain purposes.

(v) Right to request data portability: As provided by applicable data protection law, you have the right to receive the personal data concerning you, which you have provided to us, in a structured, commonly used and machine-readable format and you have the right to transmit those personal data to another entity without hindrance from us, where the processing is carried out by automated means and is based on consent pursuant to Art. 6(1)(a) GDPR or on a contract pursuant to Art. 6(1)(b) GDPR.

 

(vi) Right to object:

Under certain circumstances, you have the right to object, on grounds relating to your particular situation, at any time to the processing of your personal data by us and we are required to no longer process your personal data. Such right to object especially applies if we collect and process your personal data for profiling purposes in order to better understand your interests in our products and services or for certain types of direct marketing.

If you have a right to object and if you exercise this right, your personal data will no longer be processed for such purposes by us. You may exercise this right by contacting us as stated in Section 9 below.

Such a right to object may, in particular, not exists if the processing of your personal data is necessary to take steps prior to entering into a contract or to perform a contract already concluded.

To exercise your rights, please contact us as stated under Section 9 below. You also have the right to lodge a complaint with the competent data protection supervisory authority in the relevant Member State (e.g., the place where you reside, work, or of an alleged infringement of the GDPR).

 

6. Cookies and other tracking technologies

This Website uses cookies and other tracking technologies. For further information, please visit our Cookie Policy.

 

7. Job Applications

You can apply for a position at Transcom via our careers page or if you apply via other, third party sites, social media or job portals.

You can find further information about the processing of personal data during the application process in our Applicant Notice on Data Processing.

 

8. Social Media

Transcom maintains online presences in social media to communicate with customers, potential applicants, and other interested parties, and to inform them about our products and services, and job openings.

You can find further information about the processing of personal data during the application process in our Social Media Data Protection Notice.

 

9. Questions and Contact Information

If you have any questions about this Notice or if you want to exercise your rights as stated above in Section 5, please contact us at Communications@transcom.com

Transcom WorldWide AB
Postal: PO Box 45033, SE-104 30 Stockholm, Sweden
Phone: +46 (0)8 120 800 80

Transcom Group Data Protection Officer can be contacted at:

ISiCO Datenschutz GmbH
z.Hd. DPO Transcom
Am Hamburger Bahnhof 4 10557 Berlin, Germany
DPO@transcom.com