REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI NEWSLETTER DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, jest Transcom Worldwide Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy Aleji Grunwaldzkiej 50. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Newslettera, a także, że przysługują Pani/Panu prawa dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany a także prawo do przenoszenia danych, prawo do złożenia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. danych osobowych. Podstawą przetwarzania danych osobowych będzie udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe podane przez Panią/Pana będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji usługi dostarczania Newslettera. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń, nie krócej niż przez okres zastrzeżony przepisami prawa. Więcej informacji na temat zasad gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw dostępna jest na stronnie https://www.transcom.com/pl/data-protection-notice-cookie-policy-5/