Obaveštenje o zaštiti podataka na društvenim mrežama društva Transcom

(In English below)

Transcom održava profile na društvenim mrežama radi komunikacije sa kupcima, potencijalnim kandidatima i drugim zainteresovanim stranama, kao i radi informisanja o našim proizvodima i uslugama i otvaranju radnih mesta.

U sledećem tekstu („Obaveštenje“), želeli bismo da vas obavestimo o obradi vaših podataka u vezi sa našim profilima na društvenim mrežama, kao i o vašim pravima u vezi s time. Imamo sopstvene profile na različitim društvenim mrežama, putem kojih nas možete kontaktirati, npr. Facebook, Instagram ili LinkedIn.

 

1. Facebook stranica 

Našu Facebook stranicu održavamo na Facebook platformi kojom upravlja Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, D2 Dablin, Irska („Facebook“). Na Stranici vas obaveštavamo o našim uslugama, kampanjama i mogućnostima za zapošljavanje. Pored toga, volimo da koristimo mogućnosti Facebook platforme, kako bismo direktno komunicirali sa članovima, našim zaposlenima, kandidatima i podnosiocima prijava za posao, našim kupcima i potencijalnim kupcima.

Međutim, imajte na umu da mi imamo samo mali uticaj na obradu podataka o ličnosti od strane Facebook-a. Kada posetite Stranicu, vaši podaci se takođe mogu obrađivati u zemljama van Evropske unije u kojima postoji niži nivo zaštite podataka u poređenju sa nivoom zaštite u Evropskoj uniji (npr. u Sjedinjenim Državama).  Međutim, ako Facebook prenese podatke američkoj kompaniji Facebook Inc. ili drugim kompanijama van Evrope, Facebook je preduzeo ugovorne mere predostrožnosti kako bi osigurao usklađenost sa evropskim principima zaštite podataka. Međutim, prilikom obrade podataka o ličnosti van Evrope, u pojedinačnim slučajevima može se dogoditi da se prava građana EU ne mogu u celosti ili delimično primeniti, npr. kada američke obaveštajne agencije ili bezbednosni organi čuvaju i analiziraju podatke. Stoga, pažljivo proverite koje podatke o ličnosti delite putem Facebook platforme i, u slučaju nedoumice, koristite druge opcije za kontakt koje nudimo.

Takođe, možemo dobijati statističke podatke od Facebook-a o korišćenju naših profila na društvenim mrežama (npr. pojedinosti o broju pregleda, interakcijama poput lajkova i komentara, kao i rezimirani demografski i drugi podaci ili statistika).

Pravni osnov je član 6. stav 1. tačka b) Opšte uredbe o zaštiti podataka („GDPR“) ako primimo i obradimo vaše podatke u kontekstu određenog zahteva putem našeg profila na društvenim mrežama i član 6. stav 1. tačka f) Opšte uredbe o zaštiti podataka, na osnovu napred navedenog legitimnog interesa, ako se obrada tiče kreiranja pomenute statistike.

Dodatne informacije o vrsti i obimu ove statistike su takođe dostupne u informacijama o statistici Facebook stranice. Dodatne informacije o odgovarajućim odgovornostima dostupne su u Dodatku za rukovaoca Facebook stranice. 

Ukoliko primamo vaše podatke o ličnosti u okviru naše ponude na društvenim mrežama, npr. ako nam pišete poruke na Facebook platformi, imate pravo na prava koja su u vezi s tim navedena u ovom Obaveštenju (pogledajte i odeljak u nastavku, pod naslovom „Saglasnost i vaša prava u vezi sa zaštitom podataka“). Ako, takođe, želite da zahtevate svoja prava od Facebook-a, najlakši način da to uradite je da direktno kontaktirate Facebook. Facebook je upoznat sa detaljima tehničkog rada sopstvene platforme kao i sa specifičnim svrhama obrade podataka i može primeniti odgovarajuće mere prema zahtevu, ako ostvarujete svoja prava. Kontakt podaci su dostupni u Politici podataka Facebook-a. Takođe možete zaštititi svoja prava putem online obrasca na Facebook-u.

Rado bismo vam pružili podršku u ostvarivanju vaših prava ako to budemo mogli i prosledićemo vaše upite Facebook-u. Za to u bilo kom trenutku možete da koristite kontakt podatke navedene u nastavku.

 

2. Instagram profil

Instagram je platforma za društvene mreže koju obezbeđuje Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, D2 Dablin, Irska („Facebook“). Na našem profilu predstavljamo sadržaj u vezi sa inovacijama u našim proizvodima, uslugama i kampanjama. Funkcije Instagrama dodatno koristimo za komunikaciju sa korisnicima istog, na primer, kada delimo sadržaj ili ga komentarišemo. 

Imajte na umu da je Instagram usko povezan sa Facebook društvenom mrežom i koristi istu infrastrukturu, a takođe koristi informacije o upotrebi Instagram naloga ili interakciji sa sadržajem na Instagramu za dalji razvoj drugih proizvoda i usluga Facebook-a i omogućavanje nesmetanog korisničkog iskustva na obe platforme. Podaci se, takođe, koriste za personalizaciju reklama na Facebook-u i Instagramu i omogućavanje klijentima da prikazuju svoje oglase određenim ciljnim grupama. 

Imamo samo mali uticaj na obradu podataka o ličnosti od strane Facebook-a. Primamo samo podatke koje nam pošaljete prilikom korišćenja Instagrama ili koje delite sa nama (npr. vaše korisničko ime kada komentarišete naš sadržaj). Kada posetite naš profil ili stupite u interakciju sa našim sadržajem, vaši podaci se takođe mogu obrađivati u zemljama van Evropske unije u kojima postoji niži nivo zaštite podataka u poređenju sa onim u Evropskoj uniji (npr. U Sjedinjenim Državama).  Međutim, ako Facebook prenese podatke američkoj kompaniji Facebook Inc. ili drugim kompanijama van Evrope, Facebook je preduzeo ugovorne mere predostrožnosti kako bi osigurao usklađenost sa evropskim principima zaštite podataka. Međutim, prilikom obrade podataka o ličnosti van Evrope, u pojedinačnim slučajevima može se dogoditi da se prava građana EU ne mogu u celosti ili delimično primeniti, npr. kada američke obaveštajne agencije ili bezbednosni organi čuvaju i analiziraju podatke. Zbog toga, molimo vas da pažljivo proverite koje lične informacije i vesti koje delite preko Instagrama.

Takođe, možemo dobijati statističke podatke od Facebook platforme o korišćenju našeg Instagram profila (npr. pojedinosti o broju pregleda, interakcijama poput lajkova i komentara, kao i rezimirani demografski i drugi podaci ili statistika). 

Pravni osnov je član 6. stav 1. tačka b) Opšte uredbe o zaštiti podataka, na osnovu našeg legitimnog interesa da predstavimo našu kompaniju i naše proizvode i kampanje, ako se obrada odnosi na kreiranje navedene statistike.

Dodatne informacije o obradi podataka od strane Facebook-a u okviru korišćenja Instagrama dostupne su u Politici podataka Instagrama. Obaveze zaštite podataka koje je Facebook ispunio navedene su tamo i u Uslovima korišćenja Instagram-a. Instagram je proizvod Facebook-a i dodatne informacije o odgovarajućim odgovornostima dostupne su u Dodatku za rukovaoca Facebook stranice .

Ukoliko primamo vaše lične podatke u okviru našeg Instagram profila, imate pravo na prava koja se odnose na njih kako je navedeno u ovom Obaveštenju (pogledajte i odeljak u nastavku, pod naslovom „Saglasnost i vaša prava u vezi sa zaštitom podataka“). Ako, takođe, želite da zahtevate svoja prava od Facebook platforme, najlakši način da to uradite je da direktno kontaktirate Facebook. Facebook je upoznat sa detaljima tehničkog rada sopstvene platforme kao i sa specifičnim svrhama obrade podataka i može primeniti odgovarajuće mere prema zahtevu, ako ostvarujete svoja prava. Kontakt podaci su dostupni u Politici podataka Instagrama. Takođe možete zaštititi svoja prava putem online obrasca na Facebook-u.

Rado bismo vam pružili podršku u ostvarivanju vaših prava ako to budemo mogli i prosledićemo vaše upite Facebook platformi. Za to u bilo kom trenutku možete da koristite kontakt podatke navedene u nastavku.

 

3. LinkedIn 

Na LinkedIn platformi održavamo profil kompanije, putem kojeg objavljujemo konkurse za posao, ali i članke o projektima, inovacijama proizvoda, našim uslugama i kampanjama. Dodatno koristimo mogućnosti LinkedIn-a za direktnu komunikaciju članovima istog, našim kupcima i potencijalnim kupcima, kao i za deljenje sadržaja. Za korisnike u Evropskom ekonomskom prostoru i Švajcarskoj, LinkedIn omogućava LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dablin 2, Irska („LinkedIn“). 

Odgovorni smo za sopstveni sadržaj na profilu kompanije i za informacije koje delimo. LinkedIn pruža tehničku platformu i infrastrukturu za društvenu mrežu. Kada komunicirate sa nama na LinkedIn-u, vaši podaci se takođe mogu obrađivati u zemljama van Evropske unije u kojima postoji niži nivo zaštite podataka u poređenju sa onim u Evropskoj uniji (npr. u Sjedinjenim Državama). Međutim, ako LinkedIn prenosi podatke kompanijama van Evrope, LinkedIn je preduzeo ugovorne mere predostrožnosti kako bi osigurao usklađenost sa evropskim principima zaštite podataka. Međutim, prilikom obrade podataka o ličnosti van Evrope, u pojedinačnim slučajevima može se dogoditi da se prava građana EU ne mogu u celosti ili delimično primeniti, npr. kada američke obaveštajne agencije ili bezbednosni organi čuvaju i analiziraju podatke. Stoga, pažljivo proverite koje podatke o ličnosti i vesti delite putem LinkedIn-a i, u slučaju nedoumice, koristite druge opcije za kontakt koje nudimo.

Takođe, možemo dobijati statističke podatke od LinkedIn-a o korišćenju naših profila na društvenim mrežama (npr. detalji o broju pregleda članaka i postova, interakcije poput lajkova i komentara, kao i sumirani demografski i drugi podaci, kao što su objedinjene informacije o pozicijama i lokacijama pratilaca i članova grupe ili drugi statistički podaci). 

Pravni osnov je član 6. stav 1. tačka b) Opšte uredbe o zaštiti podataka, ako primamo i obrađujemo vaše podatke u kontekstu određenog zahteva putem naših profila na društvenim mrežama i član 6. stav 1.  tačka f) Opšte uredbe o zaštiti podataka, na osnovu napred navedenog legitimnog interesa, ako se obrada tiče kreiranja pomenute statistike.

Dodatne informacije o vrsti i obimu ove statistike su takođe dostupne u LinkedIn-ovoj politici privatnosti (tamo: odeljak 2.8: „Zbirni uvidi“) i u pridruženom odeljku LinkedIn pomoć. Dodatne informacije o odgovarajućim odgovornostima dostupne su u Dodatku za zajedničkog rukovaoca uvida sa stranica

Ukoliko primamo vaše lične podatke u okviru naše ponude na društvenim mrežama, npr. ako nam pišete poruke putem LinkedIn-a (npr. putem funkcionalnosti za razmenu poruka), imate pravo na prava povezana sa time, kako je navedeno u ovom Obaveštenju (pogledajte i odeljak u nastavku, pod naslovom „Saglasnost i vaša prava u vezi sa zaštitom podataka“). Ako, takođe, želite da zahtevate svoja prava od LinkedIn-a, najlakši način da to uradite je da direktno kontaktirate LinkedIn. LinkedIn je upoznat sa detaljima tehničkog rada sopstvene platforme kao i sa specifičnim svrhama obrade podataka i može primeniti odgovarajuće mere prema zahtevu, ako ostvarujete svoja prava. Kontakt podaci LinkedIn-a su dostupni u Politici podataka LinkedIn-a (tamo: tačka 5.5 „Kontakt podaci“). 

Rado bismo vam pružili podršku u ostvarivanju vaših prava ako to budemo mogli i prosledićemo vaše upite LinkedIn-u. Za to u bilo kom trenutku možete da koristite kontakt podatke navedene u nastavku.

 

4. Saglasnost i vaša prava u vezi sa zaštitom podataka

Bez vaše zasebne saglasnosti, svi podaci o ličnosti koje dostavite putem profila na društvenim mrežama društva Transcom koristiće se samo u svrhu za koju ste ih dali (npr. za odgovaranje na upite, apliciranje za posao), kao i za tehničku administraciju. Ako se od vas zatraži saglasnost za dodatnu upotrebu, takva saglasnost je uvek dobrovoljna i možete je povući u bilo kom trenutku, bez retroaktivnog dejstva. U ovim slučajevima, pravni osnov za obradu podataka je saglasnost na osnovu člana 6. stav 1. tačka a) Opšte uredbe o zaštiti podataka. 

Dalje, možete u bilo kom trenutku, uputiti prigovor ako želite se vaši podaci o ličnosti ne koriste za oglašavanje ili za istraživanje tržišta i ankete, ili zahtevati informacije o ovim sačuvanim podacima. Takođe, imate mogućnost da zatražite da se vaši podaci o ličnosti koje čuvamo isprave, blokiraju ili obrišu u svakom trenutku. Molimo da nam pošaljete i-mejl ili da nam pišete na kontakt podatke navedene u nastavku. Imajte na umu da iz brisanja isključujemo podatke koji su nam potrebni za ostvarivanje naših prava i potraživanja. Ovo se odnosi i na podatke koje moramo čuvati u skladu sa zakonskim zahtevima. Takvi podaci su blokirani, tako da se mogu koristiti samo za svrhe za koje ih je potrebno zadržati.

Ako pružaoci usluga navedeni u ovom Obaveštenju obrađuju vaše podatke van Evropske unije, pobrinućemo se da ti pružaoci usluga ugovorno ili na drugi način garantuju nivo zaštite podataka ekvivalentan nivou koji se koristi u Evropskoj uniji. Primerak ovih garancija možete zatražiti putem kontakt podataka navedenih u nastavku.

Na kraju, imate pravo i da zatražite elektronsku kopiju podataka koje obrađujemo prema ugovoru ili na osnovu vaše saglasnosti (poznato kao pravo na prenosivost podataka). Imate pravo i da uložite žalbu organu za zaštitu podataka.

 

5. Prijave za posao

Možete se prijaviti za radno mesto u Transcom putem naših društvenih mreža, stranica za zapošljavanje ili putem drugih nezavisnih sajtova ili portala za zapošljavanje.

Za dalje informacije o obradi vaših ličnih podataka tokom postupka prijave, pogledajte naše Obaveštenje o obradi podataka kandidata.

 

6. Izmene ovog Obaveštenja

Transcom zadržava pravo na izmenu ovog Obaveštenja u bilo kom trenutku i bez prethodne najave. Stoga vam preporučujemo da redovno pratite sve eventualne izmene.

 

7. Kontakt podaci i Rukovalac

Transcom Worldwide d.o.o. sa kancelarijom u Srbiji,  Beogradu 11000, Makenzijeva 57 (“Transcom” or “we”) je kontrolor podataka u skladu sa aktivnostima obrade podataka detaljno navedenim u ovom obaveštenju. Ako na društvenim mrežama nisu navedeni drugi kontakt podaci, slobodno nas kontaktirajte na communications@transcom.com.

Za ostala pitanja u vezi sa zaštitom podataka od strane Transcom, budite slobodni da kontaktirate našeg službenika za zaštitu podataka na dpo@transcom.com.

 

 

 

Transcom Social Media Data Protection Notice

Transcom maintains online presences in social media to communicate with customers, potential applicants, and other interested parties, and to inform them about our products and services, and job openings.

In the following (“Notice”), we would like to inform you about the processing of your data in connection with our social media presence as well as about your rights in this regard. We are represented with our own social media presence in various social networks where you can contact us, e.g. Facebook, Instagram or LinkedIn.

 

1. Facebook Page 

We maintain our Facebook Page on the Facebook platform operated by Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, D2 Dublin, Ireland (“Facebook”). On the Page, we inform you about our services, campaigns and job opportunities. We additionally like to use Facebook’s capabilities to communicate directly there with members, our employees, candidates and applicants, our customers and prospective customers.

Please note, however, that we have only little influence on the processing of personal data by Facebook. When you visit the Page, your data may also be processed in countries outside of the European Union where there is a lower level of data protection compared to that in the European Union (e.g., in the United States).  However, if Facebook transfers data to the US company Facebook Inc. or other companies outside Europe, Facebook has undertaken contractual precautions to ensure compliance with the European data protection principles. However, when processing personal data outside of Europe, it may in individual cases be the case that the rights of EU citizens cannot or cannot fully be enforced, e.g. when US intelligence agencies or security authorities store and analyze data. Therefore, please check carefully what personal information you share via Facebook and, in case of doubt, use other contact options that we provide.

We may also receive statistics from Facebook on the use of our social media presence (e.g., details on the number of views, interactions such as likes and comments as well as summarized demographic and other information or statistics).

The legal basis is Article 6 (1) (b) General Data Protection Regulation (“GDPR”) if we receive and process your data within the context of a specific request via our social media presence and is Article 6 (1) (f) GDPR based on our aforementioned legitimate interest if the processing concerns the creation of the statistics mentioned.

Further information on the type and scope of these statistics is also available in the information on Facebook page statistics. Further information on the respective responsibilities is available in the Facebook Page Controller Addendum . 

Insofar as we receive your personal data within the framework of our social media offering, e.g., if you write messages to us on Facebook, you are entitled to the rights relating thereto as stated in this Notice (see also the section below entitled “Consent and your rights regarding data protection”). If you also want to assert your rights against Facebook, the easiest way to do so is to contact Facebook directly. Facebook is familiar with the details of the technical operation of its own platform as well as with the specific purposes of the data processing and can implement corresponding measures upon request if you exercise your rights. The contact details are available in the Facebook Data Policy. You can also safeguard your rights via an online form from Facebook.

We would gladly support you in asserting your rights if we are able to do so, and will forward your inquiries to Facebook. You can use the contact details provided below for this at any time.

 

2. Instagram Profile

Instagram is a social media platform provided by Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, D2 Dublin, Ireland (“Facebook”). On our profile, we present content in relation to our product innovations, services and campaigns. We additionally use the Instagram functions to communicate with users there, e.g., when we share content or comment on it. 

Please bear in mind that Instagram is closely associated with the Facebook social network and uses the same infrastructure and also uses information on the use of Instagram accounts or the interaction with content on Instagram to further develop other products and services of Facebook and to enable a seamless user experience on both platforms. The data is also used to personalize advertisements on Facebook and Instagram and to enable advertising clients to advertise to certain target groups. 

We have only little influence on the data processing carried out by Facebook. We receive only the data that you send to us when using Instagram or that you share with us (e.g., your user name if you comment on our content). When you visit our profile or interact with our content, your data may also be processed in countries outside of the European Union where there is a lower level of data protection compared to that in the European Union (e.g., in the United States).  ).  However, if Facebook transfers data to the US company Facebook Inc. or other companies outside Europe, Facebook has undertaken contractual precautions to ensure compliance with the European data protection principles. However, when processing personal data outside of Europe, it may in individual cases be the case that the rights of EU citizens cannot or cannot fully be enforced, e.g. when US security authorities store and analyze data. Therefore, please check carefully what personal information and news you share via Instagram.

We may also receive statistics from Facebook on the use of our Instagram profile (e.g., details on the number of views and interactions such as likes and comments as well as summarized demographic and other information or statistics). 

The legal basis is article 6 (1) (f) GDPR based on our legitimate interest to present our company and our products and campaigns if the processing relates to the creation of the said statistics.

Further information on data processing by Facebook within the scope of using Instagram is available in the Instagram Data Policy. The data protection obligations fulfilled by Facebook are set out there and in the Instagram Terms of Use. Instagram is a Facebook product and further information on the respective responsibilities is available in the Facebook Page Controller Addendum .

Insofar as we receive your personal data within the framework of our Instagram profile, you are entitled to the rights relating thereto as stated in this Notice (see also the section below entitled “Consent and your rights regarding data protection”). If you also want to assert your rights against Facebook, the easiest way to do so is to contact Facebook directly. Facebook is familiar with the details of the technical operation of its own platform as well as with the specific purposes of the data processing and can implement corresponding measures upon request if you exercise your rights. The contact details are available in the Instagram Data Policy. You can also safeguard your rights via an online form from Facebook.

We would gladly support you in asserting your rights if we are able to do so, and will forward your inquiries to Facebook. You can use the contact details provided below for this at any time.

 

3. LinkedIn 

We maintain a company profile on LinkedIn via which we publish not only job vacancies but also articles on projects, product innovations, our services and campaigns. We additionally use the capabilities of LinkedIn to communicate directly there with members, our customers and prospective customers, as well as to share content. For users in the European Economic Area and Switzerland, LinkedIn is provided by LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland (“LinkedIn”). 

We are responsible for our own content in our company profile and for information shared by us. LinkedIn provides the technical platform and infrastructure for the social network. When you communicate with us on LinkedIn, your data may also be processed in countries outside of the European Union where there is a lower level of data protection compared to that in the European Union (e.g., in the United States). However, if LinkedIn transfers data to companies outside Europe, LinkedIn has undertaken contractual precautions to ensure compliance with the European data protection principles. However, when processing personal data outside of Europe, it may in individual cases be the case that the rights of EU citizens cannot or cannot fully be enforced, e.g. when US security authorities store and analyze data. Therefore, please check carefully what personal information and news you share via LinkedIn and, in the case of doubt, use other contact options that we provide.

We may also receive statistics from LinkedIn on the use of our social media presence (e.g., details on the number of views of articles and posts, interactions such as likes and comments as well as summarized demographic and other information such as aggregated information on the positions and locations of the followers and group members or other statistics). 

The legal basis is Article 6 (1) (b) GDPR if we receive and process your data within the context of a specific request via our social media presence and is Article 6 (1) (f) GDPR based on our aforementioned legitimate interest if the processing concerns the creation of the statistics mentioned.

Further information on the type and scope of these statistics is also available in LinkedIn’s privacy policy (there: section 2.8: “Aggregate Insights”) and in the associated LinkedIn Help. Further information on the respective responsibilities is available in the Page Insights Joint Controller Addendum

Insofar as we receive your personal data within the framework of our social media offering, e.g., if you write messages to us via LinkedIn (e.g., via the Messaging function), you are entitled to the rights relating thereto as stated in this Notice (see also the section below entitled “Consent and your rights regarding data protection”). If you also want to assert your rights against LinkedIn, the easiest way to do so is to contact LinkedIn directly. LinkedIn is familiar with the details of the technical operation of its own platform as well as with the specific purposes of the data processing and can implement corresponding measures upon request if you exercise your rights. The LinkedIn contact details are available in LinkedIn’s privacy policy (there: section 5.5, “Contact Information”). 

We would gladly support you in asserting your rights if we are able to do so, and will forward inquiries that also concern us to LinkedIn. You can use the contact details provided below for this at any time.

 

4. Consent and your rights regarding data protection

Without your separate consent, all of the personal data that you supply on Transcom’s social media presence will be used only for the purpose for which you provided it (e.g., for answering queries, applying for a job), as well as for technical administration. If you are asked to consent to an additional use, this consent is always voluntary and you can withdraw it again at any time with effect for the future. In these cases, the legal basis for data processing is the consent pursuant to Article 6 (1) (a) GDPR. 

Furthermore, you may, at any time, object to your personal data being used for advertising or for market research and surveys, or request information about this stored data. You also have the option of having your personal data that you have stored with us corrected, blocked or deleted at any time. Please write or send an e-mail to the contact details provided below. Please note that we exclude data from deletion that we require for enforcing our rights and claims. This also applies to data we must keep in accordance with legal requirements. Such data is blocked so it can only be used for the purposes for which it needs to be retained.

If the service providers named in this Notice process your data outside the European Union, we will ensure that these providers guarantee contractually or otherwise an equivalent level of data protection to that of the European Union. You can request a copy of these guarantees via the contact details provided below.

Finally, you are also entitled to request an electronic copy of the information that we process under a contract or on the basis of your consent (known as the right to data portability). You also have the right to lodge a complaint with a data protection authority.

 

5. Job Applications

You can apply for a position at Transcom via our social media presences, careers page or if you apply via other, third party sites or job portals.

For further information about the processing of your personal data during the application process please refer to our Applicant Notice on Data Processing.

 

6. Amendments to this Notice

Transcom reserves the right to change this Notice at any time without prior notice. We therefore recommend that you regularly keep up to date with any potential changes.

 

7. Contact details and Controller

Transcom Worldwide d.o.o. with the office in Serbia, Belgrade 11000, Makenzijeva 57 (“Transcom” or “we”) is the data controller with respect to the data processing activities detailed in this Notice. Unless other contact details are provided in the respective social media presence, please do not hesitate to contact us at communications@transcom.com.

For other questions in relation to data protection at Transcom, please do not hesitate to contact our Data Protection Officer at dpo@transcom.com.