NJOFTIMI PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE TË MEDIAVE SOCIALE NËTRANSCOM

(in English below)

Transcom është i pranishëm në mediat sociale për të komunikuar me klientët, aplikantët e mundshëm dhe palët e tjera të interesuara, dhe për t'i informuar ata për produktet dhe shërbimet tona, dhe hapjen e vendeve të punës.

Në vijim ("Njoftim"), ne dëshirojmë t'ju informojmë në lidhje me përpunimin e të dhënave tuaja në praninë e tyre në mediat tona sociale si dhe në lidhje me të drejtat tuaja në këtë drejtim. Ne jemi të përfaqësuar nga faqa jone zyrtare në rrjete të ndryshme sociale ku mund të na kontaktoni, p.sh. Facebook, Instagram ose LinkedIn.

 

1. Faqja në Facebook

Ne e mirëmbajmë faqen tonë në Facebook në platformën Facebook të operuar nga Facebook Ireland Ltd., Grand Canal Square 4, D2 Dublin, Ireland ("Facebook"). Nëpermjet saj, ne ju informojmë për shërbimet tona, fushatat dhe mundësitë e punës. Ne gjithashtu dëshirojmë të përdorim aftësitë e Facebook për të komunikuar drejtpërdrejt me anëtarët, punonjësit tanë, kandidatët dhe aplikantët, klientët tanë aktual dhe të ardhshëm.

Ju lutemi vini re, se ne kemi vetëm pak ndikim në përpunimin e të dhënave personale nga Facebook. Kur vizitoni Faqen, të dhënat tuaja mund të përpunohen në vende jashtë Bashkimit Evropian, ku ka një nivel më të ulët të mbrojtjes së të dhënave krahasuar me atë në Bashkimin Evropian (p.sh., në Shtetet e Bashkuara). Sidoqoftë, nëse Facebook transferon të dhëna tek kompania amerikane Facebook Inc. ose kompani të tjera jashtë Evropës, Facebook ka ndërmarrë masa paraprake kontraktuale për të siguruar përputhjen me parimet evropiane të mbrojtjes së të dhënave. Sidoqoftë, gjatë përpunimit të të dhënave personale jashtë Evropës, në raste individuale mund të ndodhë që të drejtat e qytetarëve të BE nuk mund të zbatohen plotësisht, p.sh. kur agjencitë e inteligjencës amerikane ose autoritetet e sigurisë ruajnë dhe analizojnë të dhëna. Prandaj, ju lutemi kontrolloni me kujdes se çfarë informacioni personal ndani përmes Facebook dhe, në rast dyshimi, përdorni opsione të tjera kontakti që ne ofrojmë.

Ne gjithashtu mund të marrim statistika nga Facebook për përdorimin e pranisë sonë në mediat sociale (p.sh., detaje mbi numrin e shikimeve, ndërveprimet të tilla si pëlqimet dhe komentet, si dhe informacione ose statistika të përmbledhura demografike dhe të tjera).

Baza ligjore është neni 6 (1) (b) Rregullorja e Përgjithshme e Mbrojtjes së të Dhënave ("GDPR") nëse marrim dhe përpunojmë të dhënat tuaja brenda kontekstit të një kërkese specifike përmes pranisë sonë në mediat sociale dhe është neni 6 (1) (f) GDPR bazuar në interesin tonë të lartpërmendur legjitim nëse përpunimi ka të bëjë me krijimin e statistikave të përmendura.

Informacione të mëtejshme mbi llojin dhe qëllimin e këtyre statistikave janë gjithashtu në dispozicion në informacionin në statistikat e faqes Facebook.  Informacione të mëtejshme mbi përgjegjësitë përkatëse janë në dispozicion në  Shtojcën e Kontrolluesit të Faqes Facebook.

Për sa kohë që ne marrim të dhënat tuaja personale brenda kornizës së ofrimit të mediave tona sociale, p.sh., nëse na shkruani mesazhe në Facebook, ju keni të drejtë për të drejtat në këtë njoftim (shih gjithashtu seksionin më poshtë me titull "Pëlqimi të drejtat tuaja në lidhje me mbrojtjen e të dhënave ”). Nëse edhe ju doni të pohoni të drejtat tuaja kundër Facebook, mënyra më e lehtë për ta bërë këtë është të kontaktoni direkt me Facebook. Facebook është i njohur me detajet e funksionimit teknik të platformës së tij si dhe me qëllimet specifike të përpunimit të të dhënave dhe mund të zbatojë masat përkatëse sipas kërkesës nëse ushtroni të drejtat tuaja. Detajet e kontaktit janë në dispozicion në Politikën e të Dhënave në Facebook. Ju gjithashtu mund të mbroni të drejtat tuaja përmes një forme online nga Facebook

Ne me kënaqësi do t'ju mbështesim në pohimin e të drejtave tuaja nëse jemi në gjendje ta bëjmë këtë dhe do t'i përcjellim kërkesat tuaja në Facebook. Ju mund të përdorni detajet e kontaktit më poshtë për këtë në çdo kohë.


2. Profili i Instagramit

Instagram është një platformë e mediave sociale e siguruar nga Facebook Ireland Ltd., Grand Canal Square 4, D2 Dublin, Ireland ("Facebook"). Në profilin tonë, ne paraqesim përmbajtje në lidhje me risitë, shërbimet dhe fushatat tona të produkteve. Ne gjithashtu përdorim funksionet e Instagram për të komunikuar me përdoruesit, p.sh., kur ndajmë përmbajtje ose komentojmë mbi të.

Ju lutemi kini parasysh që Instagram është i lidhur ngushtë me rrjetin social Facebook dhe përdor të njëjtën infrastrukturë dhe gjithashtu përdor informacione mbi përdorimin e llogarive Instagram ose ndërveprimin me përmbajtjen në Instagram për të zhvilluar më tej produktet dhe shërbimet e tjera të Facebook dhe për të mundësuar një ndërprerje në përvojën e përdoruesit në të dy platformat. Të dhënat përdoren gjithashtu për të personalizuar reklamat në Facebook dhe Instagram dhe për të mundësuar klientëve reklamues që të reklamojnë në grupe të caktuara të synuara.

Kemi vetëm pak ndikim në përpunimin e të dhënave të kryera nga Facebook. Ne marrim vetëm të dhënat që na dërgoni kur përdorni Instagram ose që ndani me ne (p.sh., emrin tuaj të përdoruesit nëse komentoni mbi përmbajtjen tonë). Kur vizitoni profilin tonë ose ndërveproni me përmbajtjen tonë, të dhënat tuaja gjithashtu mund të përpunohen në vendet jashtë Bashkimit Evropian ku ka një nivel më të ulët të mbrojtjes së të dhënave krahasuar me atë në Bashkimin Evropian (p.sh., në Shtetet e Bashkuara). ) Sidoqoftë, nëse Facebook transferon të dhëna tek kompania amerikane Facebook Inc. ose kompani të tjera jashtë Evropës, Facebook ka ndërmarrë masa paraprake kontraktuale për të siguruar përputhjen me parimet evropiane të mbrojtjes së të dhënave. Sidoqoftë, gjatë përpunimit të të dhënave personale jashtë Evropës, në raste individuale mund të ndodhë që të drejtat e qytetarëve të BE nuk mund ose nuk mund të zbatohen plotësisht, p.sh. kur autoritetet e sigurisë amerikane ruajnë dhe analizojnë të dhëna. Prandaj, ju lutemi kontrolloni me kujdes se cilat informacione personale dhe lajme ndani përmes Instagram.

Ne gjithashtu mund të marrim statistika nga Facebook për përdorimin e profilit tonë në Instagram (p.sh., detaje mbi numrin e shikimeve dhe ndërveprimeve të tilla si pëlqimet dhe komentet, si dhe informacione ose statistika të përmbledhura demografike dhe të tjera).

Baza ligjore është neni 6 (1) (f) GDPR bazuar në interesin tonë të ligjshëm për të paraqitur kompaninë tonë dhe produktet dhe fushatat tona nëse përpunimi lidhet me krijimin e statistikave të përmendura.

Informacione të mëtejshme mbi përpunimin e të dhënave nga Facebook brenda fushës së përdorimit të Instagram janë në dispozicion në Politikën e të Dhënave Instagram . Detyrimet për mbrojtjen e të dhënave të përmbushura nga Facebook përcaktohen në të dhe në Kushtet e Përdorimit të Instagram . Instagram është një produkt i produkt i Facebook  dhe informacione të mëtejshme mbi përgjegjësitë përkatëse janë në dispozicion në Shtojcën e Kontrolluesit të Faqes Facebook .

Për sa kohë që ne marrim të dhënat tuaja personale brenda kornizës së profilit tonë në Instagram, ju keni të drejtë për ato të drejtat që lidhen me to siç thuhet në këtë njoftim (shih gjithashtu seksionin më poshtë me titull "Pëlqimi dhe të drejtat tuaja në lidhje me mbrojtjen e të dhënave"). Nëse edhe ju doni të pohoni të drejtat tuaja kundër Facebook, mënyra më e lehtë për ta bërë këtë është të kontaktoni direkt me Facebook. Facebook është i njohur me detajet e funksionimit teknik të platformës së tij si dhe me qëllimet specifike të përpunimit të të dhënave dhe mund të zbatojë masat përkatëse sipas kërkesës nëse ushtroni të drejtat tuaja. Detajet e kontaktit janë në dispozicion në Politikën e të Dhënave Instagram. Ju gjithashtu mund të mbroni të drejtat tuaja përmes një forme online nga Facebook .

Ne me kënaqësi do t'ju mbështesim në pohimin e të drejtave tuaja nëse jemi në gjendje ta bëjmë këtë dhe do t'i përcjellim kërkesat tuaja në Facebook. Ju mund të përdorni detajet e kontaktit më poshtë për këtë në çdo kohë.

 

3. LinkedIn

Ne mbajmë një profil të kompanisë në LinkedIn përmes të cilit ne publikojmë jo vetëm vende të lira pune, por edhe artikuj mbi projekte, inovacione të produkteve, shërbimet dhe fushatat tona. Ne gjithashtu përdorim aftësitë e LinkedIn për të komunikuar drejtpërdrejt me anëtarët, klientët tanë dhe klientët e ardhshëm, si dhe për të ndarë përmbajtjen. Për përdoruesit në Zonën Ekonomike Evropiane dhe Zvicër, LinkedIn sigurohet nga LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland ("LinkedIn").

Ne jemi përgjegjës për përmbajtjen tonë në profilin e kompanisë dhe për informacionin e ndarë nga ne. LinkedIn ofron platformën teknike dhe infrastrukturën për rrjetin social. Kur komunikoni me ne në LinkedIn, të dhënat tuaja mund të përpunohen gjithashtu në vendet jashtë Bashkimit Evropian ku ka një nivel më të ulët të mbrojtjes së të dhënave krahasuar me atë në Bashkimin Evropian (p.sh., në Shtetet e Bashkuara). Sidoqoftë, nëse LinkedIn transferon të dhëna te kompanitë jashtë Evropës, LinkedIn ka ndërmarrë masa paraprake kontraktuale për të siguruar pajtueshmërinë me parimet Evropiane të mbrojtjes së të dhënave. Sidoqoftë, gjatë përpunimit të të dhënave personale jashtë Evropës, në raste individuale mund të ndodhë që të drejtat e qytetarëve të BE nuk mund të zbatohen plotësisht, p.sh. kur autoritetet e sigurisë amerikane ruajnë dhe analizojnë të dhëna. Prandaj, ju lutemi kontrolloni me kujdes se cilat informacione personale dhe lajme ndani përmes LinkedIn dhe, në rast dyshimi, përdorni opsione të tjera kontakti që ne ofrojmë.

Ne gjithashtu mund të marrim statistika nga LinkedIn mbi përdorimin e pranisë sonë të mediave sociale (p.sh., detaje mbi numrin e shikimeve të artikujve dhe postimeve, ndërveprime të tilla si pëlqimet dhe komentet, si dhe informacione përmbledhëse demografike dhe informacione të tjera, si informacione të grumbulluara mbi pozicionet dhe vendndodhjet e ndjekësve dhe anëtarëve të grupit ose statistika të tjera).

Baza ligjore është neni 6 (1) (b) GDPR nëse marrim dhe përpunojmë të dhënat tuaja brenda kontekstit të një kërkese specifike përmes pranisë sonë të mediave sociale dhe është neni 6 (1) (f) GDPR bazuar në interesin tonë të lartpërmendur legjitim nëse përpunimi ka të bëjë me krijimin e statistikave të përmendura.

Informacione të mëtejshme mbi llojin dhe qëllimin e këtyre statistikave janë gjithashtu në dispozicion në politikën e privatësisë së LinkedIn ( seksioni 2.8: "Përmbledhje e të dhënave) dhe Ndihma e lidhur ne LinkedIn. Informacione të mëtejshme mbi përgjegjësitë përkatëse janë në dispozicion në Shtojcën e Kontrolluesit të Përbashkët të Faqe Insights.

Për aq kohë sa ne marrim të dhënat tuaja personale brenda kornizës së ofrimit të mediave tona sociale, p.sh., nëse na shkruani mesazhe përmes LinkedIn (p.sh. përmes funksionit përkatës), ju keni të drejtë për ato të drejta që lidhen me to siç thuhen në këtë njoftim (shih gjithashtu seksioni më poshtë me titull "Pëlqimi dhe të drejtat tuaja në lidhje me mbrojtjen e të dhënave"). Nëse edhe ju doni të pohoni të drejtat tuaja kundër LinkedIn, mënyra më e lehtë për ta bërë këtë është të kontaktoni LinkedIn direkt. LinkedIn është i njohur me detajet e funksionimit teknik të platformës së vet si dhe me qëllimet specifike të përpunimit të të dhënave dhe mund të zbatojë masat përkatëse sipas kërkesës nëse ushtroni të drejtat tuaja. Detajet e kontaktit të LinkedIn janë në në politikën e privatësisë së LinkedIn (seksioni 5.5, "Informacioni i Kontaktit").

Ne me kënaqësi do t'ju mbështesim në pohimin e të drejtave tuaja nëse jemi në gjendje ta bëjmë këtë dhe do të përcjellim hetimet që na shqetësojnë gjithashtu tek LinkedIn. Ju mund të përdorni detajet e kontaktit të dhëna më poshtë për këtë në çdo kohë.

 

4. Pëlqimi dhe të drejtat tuaja në lidhje me mbrojtjen e të dhënave

Pa pëlqimin tuaj të veçantë, të gjitha të dhënat personale që furnizoni në praninë e mediave sociale të Transcom do të përdoren vetëm për qëllimin për të cilin e keni siguruar (p.sh., për t'iu përgjigjur pyetjeve, duke aplikuar për një punë), si dhe për administrimin teknik. Nëse ju kërkohet të merrni pëlqimin për një përdorim shtesë, ky pëlqim është gjithmonë vullnetar dhe ju mund ta tërhiqni atë përsëri në çdo kohë me efekt për të ardhmen. Në këto raste, baza ligjore për përpunimin e të dhënave është pëlqimi në përputhje me nenin 6 (1) (a) GDPR.

Për më tepër, ju mund, në çdo kohë, të kundërshtoni që të dhënat tuaja personale të përdoren për reklama ose për hulumtime të tregut dhe sondazhe, ose të kërkoni informacione në lidhje me këto të dhëna të ruajtura. Ju gjithashtu keni mundësinë që të dhënat tuaja personale që keni ruajtur me ne të korrigjohen, bllokohen ose fshihen në çdo kohë. Ju lutemi shkruani ose dërgoni një e-mail në detajet e kontaktit të paraqitura më poshtë. Ju lutemi vini re se ne përjashtojmë të dhëna nga fshirja që ne kërkojmë për zbatimin e të drejtave dhe pretendimeve tona. Kjo vlen edhe për të dhënat që duhet t'i mbajmë në përputhje me kërkesat ligjore. Të dhëna të tilla janë bllokuar kështu që ato mund të përdoren vetëm për qëllimet për të cilat duhet të ruhen.

Nëse ofruesit e shërbimeve të përmendur në këtë njoftim përpunojnë të dhënat tuaja jashtë Bashkimit Evropian, ne do të sigurojmë që këta ofrues të garantojnë me kontratë ose ndryshe një nivel ekuivalent të mbrojtjes së të dhënave me atë të Bashkimit Evropian. Ju mund të kërkoni një kopje të këtyre garancive përmes detajeve të kontaktit të paraqitura më poshtë.

Më në fund, ju keni gjithashtu të drejtë të kërkoni një kopje elektronike të informacionit që ne përpunojmë sipas një kontrate ose në bazë të pëlqimit tuaj (e njohur si e drejta për transportueshmërinë e të dhënave). Ju gjithashtu keni të drejtë të paraqisni një ankesë tek një autoritet për mbrojtjen e të dhënave.

5. Aplikime për Punë

Ju mund të aplikoni për një pozicion në Transcom përmes pranisë tonë në mediat sociale, faqes së karrierës ose nëse aplikoni përmes faqeve të tjera, të palëve të treta ose portaleve të punës.

Për informacion të mëtejshëm në lidhje me përpunimin e të dhënave tuaja personale gjatë procesit të aplikimit, ju lutemi referojuni Njoftimit tonë të Aplikuesit për Përpunimin e të Dhënave:https://it.transcom.com/it/data-protection-notice-cookie-policy

6.Ndryshimet në këtë njoftim

Transcom rezervon të drejtën për të ndryshuar këtë njoftim në çdo kohë pa njoftim paraprak. Prandaj, ju rekomandojmë që të mbani rregullisht të përditësuar çdo ndryshim të mundshëm.

7. Detajet e kontaktit dhe Kontrolluesi

Subjekti Transcom i treguar në praninë përkatëse të mediave sociale nën këtë lidhje është kontrolluesi brenda kuptimit të GDPR. Ju mund të gjeni detajet përkatëse të kontaktit të njësisë Transcom të identifikuar në praninë përkatëse të mediave sociale ose këtu www.transcom.com. Nëse detajet e tjera të kontaktit nuk ofrohen në praninë përkatëse të mediave sociale, ju lutem mos hezitoni të na kontaktoni në communications@transcom.com

Për pyetje të tjera në lidhje me mbrojtjen e të dhënave në Transcom, mos hezitoni të kontaktoni Zyrtarin tonë për Mbrojtjen e të Dhënave në dpo@transcom.com.

 

TRANSCOM SOCIAL MEDIA DATA PROTECTION NOTICE

Transcom maintains online presences in social media to communicate with customers, potential applicants, and other interested parties, and to inform them about our products and services, and job openings.

In the following (“Notice”), we would like to inform you about the processing of your data in connection with our social media presence as well as about your rights in this regard. We are represented with our own social media presence in various social networks where you can contact us, e.g. Facebook, Instagram or LinkedIn.

1. Facebook Page 

We maintain our Facebook Page on the Facebook platform operated by Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, D2 Dublin, Ireland (“Facebook”). On the Page, we inform you about our services, campaigns and job opportunities. We additionally like to use Facebook’s capabilities to communicate directly there with members, our employees, candidates and applicants, our customers and prospective customers.

Please note, however, that we have only little influence on the processing of personal data by Facebook. When you visit the Page, your data may also be processed in countries outside of the European Union where there is a lower level of data protection compared to that in the European Union (e.g., in the United States).  However, if Facebook transfers data to the US company Facebook Inc. or other companies outside Europe, Facebook has undertaken contractual precautions to ensure compliance with the European data protection principles. However, when processing personal data outside of Europe, it may in individual cases be the case that the rights of EU citizens cannot or cannot fully be enforced, e.g. when US intelligence agencies or security authorities store and analyze data. Therefore, please check carefully what personal information you share via Facebook and, in case of doubt, use other contact options that we provide.

We may also receive statistics from Facebook on the use of our social media presence (e.g. details on the number of views, interactions such as likes and comments as well as summarized demographic and other information or statistics).

The legal basis is Article 6 (1) (b) General Data Protection Regulation (“GDPR”) if we receive and process your data within the context of a specific request via our social media presence and is Article 6 (1) (f) GDPR based on our aforementioned legitimate interest if the processing concerns the creation of the statistics mentioned.

Further information on the type and scope of these statistics is also available in the information on Facebook page statistics. Further information on the respective responsibilities is available in the Facebook Page Controller Addendum.

Insofar as we receive your personal data within the framework of our social media offering, e.g., if you write messages to us on Facebook, you are entitled to the rights relating thereto as stated in this Notice (see also the section below entitled “Consent and your rights regarding data protection”). If you also want to assert your rights against Facebook, the easiest way to do so is to contact Facebook directly. Facebook is familiar with the details of the technical operation of its own platform as well as with the specific purposes of the data processing and can implement corresponding measures upon request if you exercise your rights. The contact details are available in the Facebook Data Policy. You can also safeguard your rights via an online form from Facebook.

We would gladly support you in asserting your rights if we are able to do so, and will forward your inquiries to Facebook. You can use the contact details provided below for this at any time.

2. Instagram Profile

Instagram is a social media platform provided by Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, D2 Dublin, Ireland (“Facebook”). On our profile, we present content in relation to our product innovations, services and campaigns. We additionally use the Instagram functions to communicate with users there, e.g., when we share content or comment on it. 

Please bear in mind that Instagram is closely associated with the Facebook social network and uses the same infrastructure and also uses information on the use of Instagram accounts or the interaction with content on Instagram to further develop other products and services of Facebook and to enable a seamless user experience on both platforms. The data is also used to personalize advertisements on Facebook and Instagram and to enable advertising clients to advertise to certain target groups. 

We have only little influence on the data processing carried out by Facebook. We receive only the data that you send to us when using Instagram or that you share with us (e.g., your user name if you comment on our content). When you visit our profile or interact with our content, your data may also be processed in countries outside of the European Union where there is a lower level of data protection compared to that in the European Union (e.g., in the United States).  ).  However, if Facebook transfers data to the US company Facebook Inc. or other companies outside Europe, Facebook has undertaken contractual precautions to ensure compliance with the European data protection principles. However, when processing personal data outside of Europe, it may in individual cases be the case that the rights of EU citizens cannot or cannot fully be enforced, e.g. when US security authorities store and analyze data. Therefore, please check carefully what personal information and news you share via Instagram.

We may also receive statistics from Facebook on the use of our Instagram profile (e.g., details on the number of views and interactions such as likes and comments as well as summarized demographic and other information or statistics). 

The legal basis is article 6 (1) (f) GDPR based on our legitimate interest to present our company and our products and campaigns if the processing relates to the creation of the said statistics.

Further information on data processing by Facebook within the scope of using Instagram is available in the Instagram Data Policy. The data protection obligations fulfilled by Facebook are set out there and in the Instagram Terms of Use. Instagram is a Facebook product and further information on the respective responsibilities is available in the Facebook Page Controller Addendum.

Insofar as we receive your personal data within the framework of our Instagram profile, you are entitled to the rights relating thereto as stated in this Notice (see also the section below entitled “Consent and your rights regarding data protection”). If you also want to assert your rights against Facebook, the easiest way to do so is to contact Facebook directly. Facebook is familiar with the details of the technical operation of its own platform as well as with the specific purposes of the data processing and can implement corresponding measures upon request if you exercise your rights. The contact details are available in the Instagram Data Policy. You can also safeguard your rights via an online form from Facebook.

We would gladly support you in asserting your rights if we are able to do so, and will forward your inquiries to Facebook. You can use the contact details provided below for this at any time.

3. LinkedIn

We maintain a company profile on LinkedIn via which we publish not only job vacancies but also articles on projects, product innovations, our services and campaigns. We additionally use the capabilities of LinkedIn to communicate directly there with members, our customers and prospective customers, as well as to share content. For users in the European Economic Area and Switzerland, LinkedIn is provided by LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland (“LinkedIn”). 

We are responsible for our own content in our company profile and for information shared by us. LinkedIn provides the technical platform and infrastructure for the social network. When you communicate with us on LinkedIn, your data may also be processed in countries outside of the European Union where there is a lower level of data protection compared to that in the European Union (e.g., in the United States). However, if LinkedIn transfers data to companies outside Europe, LinkedIn has undertaken contractual precautions to ensure compliance with the European data protection principles. However, when processing personal data outside of Europe, it may in individual cases be the case that the rights of EU citizens cannot or cannot fully be enforced, e.g. when US security authorities store and analyze data. Therefore, please check carefully what personal information and news you share via LinkedIn and, in the case of doubt, use other contact options that we provide.

We may also receive statistics from LinkedIn on the use of our social media presence (e.g., details on the number of views of articles and posts, interactions such as likes and comments as well as summarized demographic and other information such as aggregated information on the positions and locations of the followers and group members or other statistics). 

The legal basis is Article 6 (1) (b) GDPR if we receive and process your data within the context of a specific request via our social media presence and is Article 6 (1) (f) GDPR based on our aforementioned legitimate interest if the processing concerns the creation of the statistics mentioned.

Further information on the type and scope of these statistics is also available in LinkedIn’s privacy policy (there: section 2.8: “Aggregate Insights”) and in the associated LinkedIn Help. Further information on the respective responsibilities is available in the Page Insights Joint Controller Addendum

Insofar as we receive your personal data within the framework of our social media offering, e.g., if you write messages to us via LinkedIn (e.g., via the Messaging function), you are entitled to the rights relating thereto as stated in this Notice (see also the section below entitled “Consent and your rights regarding data protection”). If you also want to assert your rights against LinkedIn, the easiest way to do so is to contact LinkedIn directly. LinkedIn is familiar with the details of the technical operation of its own platform as well as with the specific purposes of the data processing and can implement corresponding measures upon request if you exercise your rights. The LinkedIn contact details are available in LinkedIn’s privacy policy (there: section 5.5, “Contact Information”). 

We would gladly support you in asserting your rights if we are able to do so, and will forward inquiries that also concern us to LinkedIn. You can use the contact details provided below for this at any time.

4. Consent and your rights regarding data protection

Without your separate consent, all of the personal data that you supply on Transcom’s social media presence will be used only for the purpose for which you provided it (e.g., for answering queries, applying for a job), as well as for technical administration. If you are asked to consent to an additional use, this consent is always voluntary and you can withdraw it again at any time with effect for the future. In these cases, the legal basis for data processing is the consent pursuant to Article 6 (1) (a) GDPR.

Furthermore, you may, at any time, object to your personal data being used for advertising or for market research and surveys, or request information about this stored data. You also have the option of having your personal data that you have stored with us corrected, blocked or deleted at any time. Please write or send an e-mail to the contact details provided below. Please note that we exclude data from deletion that we require for enforcing our rights and claims. This also applies to data we must keep in accordance with legal requirements. Such data is blocked so it can only be used for the purposes for which it needs to be retained.

If the service providers named in this Notice process your data outside the European Union, we will ensure that these providers guarantee contractually or otherwise an equivalent level of data protection to that of the European Union. You can request a copy of these guarantees via the contact details provided below.

Finally, you are also entitled to request an electronic copy of the information that we process under a contract or on the basis of your consent (known as the right to data portability). You also have the right to lodge a complaint with a data protection authority.

5. Job Applications

You can apply for a position at Transcom via our social media presences, careers page or if you apply via other, third party sites or job portals.

For further information about the processing of your personal data during the application process please refer to our Applicant Notice on Data Processing.

6. Amendments to this Notice

Transcom reserves the right to change this Notice at any time without prior notice. We therefore recommend that you regularly keep up to date with any potential changes.

7. Contact details and Controller

Transcom Worlwide Albania Sh.p.k  Rruga Taulantia tek Euromax, Lagjia 1, 2000 Durres (“Transcom” or “we”) is the data controller with respect to the data processing activities detailed in this Notice. Unless other contact details are provided in the respective social media presence, please do not hesitate to contact us at communications@transcom.com


For other questions in relation to data protection at Transcom, please do not hesitate to contact our Data Protection Officer at dpo@transcom.com