Krijojmë ndryshim të qëndrueshëm.

Ne jemi një biznes global dhe me këtë vijnë edhe përgjegjësi të mëdha. Pra, ndërsa jemi të zënë duke u kujdesur për klientët tanë dhe klientët e tyre çdo ditë, ne kujdesemi ta bëjmë atë në një mënyrë që të përfitojnë të gjithë.

Një kornizë qëndrueshmërie e përafruar me biznesin tonë kryesor.

Në Transcom, ne jemi të apasionuar për krijimin e një ndryshimi pozitiv dhe të qëndrueshëm për planetin, njerëzit e tij dhe komunitetet ku operojmë. Strategjia jonë është e informuar nga analiza jonë e megatendencave dhe ndikimi i tyre në Transcom, rreziqet, vlerësimi i materialitetit, angazhimi i vazhdueshëm me palët e interesuara, kornizat globale të qëndrueshmërisë si 10 parimet e Kompaktit Global të OKB-së, Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm të Kombeve të Bashkuara dhe përafrimi me biznesin tonë kryesor.

Zhvillimi i njerëzve.

Njerëzit janë gjithçka për ne. Prandaj, ne bëjmë gjithçka që mundemi për të fuqizuar dhe mbështetur në mënyrë aktive talentet në rolet e tyre aktuale si dhe në karrierën e tyre të ardhshme.

Përfshirja dhe diversiteti.

Mundësitë e barabarta dhe diversiteti në të gjitha nivelet e biznesit tonë nuk jan ë thjesht formalitet. Është thjesht gjëja e duhur për të bërë.

Angazhimi në komunitet.

Transcom e gjeni në të gjithë botën. Dhe kudo do të na gjeni duke fuqizuar komunitetet lokale, duke kontribuar në mënyrë aktive për barazinë, mundësitë dhe qëndrueshmërinë.

Mjedisi dhe klima.

Ndikimi pozitiv që kemi në biznesin e klientëve tuaj nuk duhet të jetë në kurriz të asgjëje tjetër. Ne jemi të zënë me reduktimin dhe zbutjen e ndikimit tonë negativ mjedisor përmes mënyrës se si mendojmë, veprojmë dhe prokurojmë.

Etika e Biznesit.

Duke ditur qe veprimet, ndërveprimet, aktivitetet dhe vendimet tona janë të rrënjosura në përgjegjësi dhe tek ajo çfarë është e drejtë do të thotë që ne mund të qëndrojmë me krenari pas shkëlqimit të çdo klienti me të cilin punojmë.

Siguria dhe privatësia.

Nuk janë vetëm klientët që na besojnë klientët e tyre. Punonjësit tanë, dhe vetë klientët, mbështeten tek ne për të trajtuar të dhënat e tyre dhe për të mbrojtur integritetin dhe privatësinë me respektin maksimal.

Shkarkoni dhe lexoni Raportin e Qëndrueshmërisë së Transcom 2023.