Loome kestvaid muutusi.

Oleme ülemaailmne ettevõte. Sellega kaasnevad aga suured kohustused. Hoolitseme ende klientide eest hommikust õhtuni ja iga päev ning teeme seda kõigile kasulikul moel.

Jätkusuutlik raamistik, mis on kooskõlas meie põhitegevusega.

Transcom on pühendunud jätkusuutlike ja positiivsete muutuste elluviimisele meie planeedi, inimeste ning kogukondade jaoks. Meie strateegia põhineb megatrendide ja nende Transcomile avalduvate mõjude analüüsil, riskide ja oluliste tegurite hindamisel, pideval suhtlusel sidusrühmadega, ülemaailmsetel jätkusuutlikkuse tagamise raamistikel, näiteks ÜRO algatuse Global Compact kümnel põhimõttel, ÜRO kestliku arengu eesmärkidel ning meie põhitegevuse ühildamisel nendega.

Inimeste arendamine.

Meie inimesed on meie jaoks kõige tähtsamad. Anname endast parima, et tagada meie andekatele töötajatele nii praeguses töös kui tulevastel karjääriredeli astmetel kõik võimalused ja vajaliku toetuse.

Kaasamine ja mitmekesisus.

Võrdsed võimalused ja mitmekesisus kõigil tasanditel ei ole vaid kast, mis tuleb linnukesega tähistada. See on lihtsalt õige põhimõte, mida tuleb järgida.

Kogukonna kaasamine.

Transcomi leiab kõikjalt üle maailma. Igal pool, kust meid leiad, aitame kohalikul kogukonnal oma võimekust ära kasutada, toetades aktiivselt võrdsust, võimalusi ning kestlikkust.

Keskkond ja kliima.

Meie positiivne mõju klientide tegevusele ei tohiks sündida millegi muu kulul. Anname endast parima, et vähendada ning leevendada oma negatiivset keskkonnamõju enda mõtteviisi ja tegude läbi.

Ärieetika.

Teadmine, et meie teod, suhtlemine, tegevused ja otsused tuginevad vastutusele ja sellele, mis on õige, tähendab, et aitame uhkusega suurepäraseid tulemusi saavutada igal kliendil, kellega töötame.

Turvalisus ja privaatsus.

Meie kliendid on usaldanud oma kliendid meie hoolde. Aga ka meie töötajad ja klientide kliendid usaldavad, et töötleme nende andmeid äärmiselt lugupidavalt ning tagame nende isikuandmete puutumatuse.

Lae alla ja loe Transcomi 2022. aasta jätkusuutlikkuse aruannet.