15 July 2022

Transcomi Sotsiaalmeedia Andmetöötluse Teatis

Transcomi Sotsiaalmeedia Andmetöötluse Teatis

(In English below)

Transcom haldab sotsiaalmeediat, et suhelda klientide, potentsiaalsete kandidaatide ja teiste huvigruppidega ning et teavitada neid meie toodetest ja teenustest või uute töökohtade vakantsidest.

Järgnevas („Teatises”) soovime Teid informeerida Teie andmete töötlemisest ja teie õigustest seoses meie sotsiaalmeediaga. Oleme esindatud sostiaalmeedias erinevates suhtlusvõrgustikes, kus saate meiega ühendust võtta, nt. FacebookInstagram või LinkedIn.

 

1. Facebooki leht

Haldame oma Facebooki lehte Facebook Ireland platvormil, mida haldab Facebook Ireland Ltd., Grand Canal Square 4, D2 Dublin, Iirimaa (“Facebook”). Sellel lehel teavitame Teid meie teenustest, kampaaniatest ja töövõimalustest. Lisaks kasutame Facebooki töötajate, kandidaatide ja klientide vahelise suhtluskanalina.

Pange tähele, et meil on Facebooki isikuandmete töötlemisel vaid vähene mõju. Lehte külastades võidakse Teie andmeid töödelda ka väljaspool Euroopa Liitu asuvates riikides, kus andmekaitse tase on madalam kui Euroopa Liidus (nt. Ameerika Ühendriikides). Kui aga Facebook edastab andmeid USA ettevõttele Facebook Inc. või teistele ettevõtetele väljaspool Euroopat, on Facebook võtnud kasutusele lepingulised ettevaatusabinõud, et tagada Euroopa andmekaitse põhimõtete järgimine. Isikuandmete töötlemisel väljaspool Euroopat võib üksikjuhtudel juhtuda, et ELi kodanike õigusi ei saa täielikult rakendada, nt. kui USA luureagentuurid või julgeolekuasutused andmeid salvestavad ja analüüsivad. Seetõttu kontrollige palun hoolikalt, millist isiklikku teavet jagate Facebooki kaudu ja kasutage kahtluse korral meiega kontakti võtmiseks muid meie pakutavaid võimalusi.

Samuti võime saada Facebookilt statistikat meie sotsiaalmeedia kasutamise kohta (nt üksikasjad vaatamiste arvu, meeldimiste ja kommentaaride kohta, samuti kokkuvõtlik demograafiline ja muu teave või statistika).

Õiguslik alus selleks on GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt b, saades Teie andmed läbi sotsiaalmedia töötleme me Teie andmeid ainult konkreetse taotluse kontekstis. GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f alusel on meil õigus töödelda Teie andmeid statistilisel eesmärgil. 

Lisateavet selle statistika liigi ja ulatuse kohta leiate ka Facebooki lehe statistikas olevast teabest. Lisateavet vastavate kohustuste kohta leiate Facebooki lehe  lisast.

Me saame Teie isikuandmeid meie sotsiaalmeedia pakkumise raames, nt kui kirjutate meile Facebooki sõnumeid, on teil õigus sellega seotud õigustele, nagu on märgitud käesolevas teatises (vt ka allpool olevat jaotist „Nõusolek teie õigused seoses andmekaitsega ”). Kui soovite ka oma õigusi Facebooki vastu kasutada, on lihtsaim viis selleks otse Facebookiga ühendust võtta. Facebook on tuttav nii oma platvormi tehnilise toimimise üksikasjadega kui ka andmetöötluse konkreetsete eesmärkidega ning saab oma õiguste kasutamisel soovi korral rakendada vastavaid meetmeid. Kontaktandmed leiate Facebooki andmepoliitikast. Oma õigusi saate kaitsta ka Facebooki veebivormi kaudu.

Toetaksime Teid hea meelega Teie õiguste kaitsmisel, kui suudame seda teha, ja edastame teie päringud Facebookile. Selleks saate igal ajal kasutada allpool toodud kontaktandmeid.

 

2. Instagrammi Profiil

Instagram on sotsiaalmeedia platvorm, mis kuulub ettevõttele Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, D2 Dublin, Iirimaa (“Facebook”). Esitame oma profiilil sisu meie tooteuuendustest, teenustest ja kampaaniatest. Lisaks kasutame Instagrami funktsioone sealsete kasutajatega suhtlemiseks, nt sisu jagamisel või selle kommenteerimisel.

Pidage meeles, et Instagram on tihedalt seotud Facebooki suhtlusvõrgustikuga ja kasutab sama infrastruktuuri, mis Facebook. Lisaks kasutatab Facebook teavet Instagrami kontode kasutamise või Instagramis suhtlemise kohta, et arendada tooteid ja teenuseid  ning tagada sujuv kasutajakogemus mõlemal platvormil. Andmeid kasutatakse ka Facebookis ja Instagramis reklaamide isikupärastamiseks ning reklaamimiseks teatud sihtrühmadele.

Lisateavet Facebooki andmetöötluse kohta Instagrami kasutamise piires, leiate Instagrami andmepoliitikast. Seal on sätestatud Facebooki täidetud andmekaitsekohustused, lisaks saab infot ka Instagrami kasutustingimustest. Instagram on Facebooki loodud toode ja lisateavet vastavate kohustuste kohta leiate Facebooki lehe kontrolleri lisast.

Me kogume teie isikuandmeid meie Instagrami profiili raames, teil on  õigus sellega seotud õigustele, nagu on märgitud käesolevas teatises (vt ka allpool olevat jaotist „Nõusolek ja teie õigused seoses andmekaitsega”). Kui soovite oma õigusi Facebooki vastu kasutada, on lihtsaim viis selleks otse Facebookiga ühendust võtta. Facebook on kursis nii oma platvormi tehnilise toimimise üksikasjadega kui ka andmetöötluse konkreetsete eesmärkidega ning saab Teie õiguste kasutamiseks rakendada vastavaid meetmeid. Kontaktandmed leiate Instagrami andmepoliitikast. Oma õigusi saate kaitsta ka Facebooki veebivormi kaudu.

Toetame Teid vajadusel hea meelega Teie õiguste kaitsmisel ja edastame Teie päringud Facebookile. Selleks saate igal ajal kasutada allpool toodud kontaktandmeid.

 

3. LinkedIn 

Haldame LinkedInis ettevõtte profiili, mille kaudu avaldame lisaks vabadele töökohtadele ka artikleid projektide, tooteuuenduste, meie teenuste ja kampaaniate kohta. Lisaks kasutame LinkedIni võimalusi, et suhelda otse seal oma liikmete, klientide ja potentsiaalsete klientidega ning jagada sisu. Euroopa Majanduspiirkonna ja Šveitsi kasutajatele pakub LinkedIni teenust LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Iirimaa (“LinkedIn”).

Vastutame oma ettevõtte profiili sisu ja meie poolt jagatud teabe eest. LinkedIn pakub suhtlusvõrgustiku tehnilist platvormi ja infrastruktuuri. LinkedInis meiega suheldes, võidakse Teie andmeid töödelda ka väljaspool Euroopa Liitu asuvates riikides, kus andmekaitse tase on madalam kui Euroopa Liidus (nt Ameerika Ühendriikides). Kui LinkedIn edastab andmeid väljaspool Euroopat asuvatele ettevõtetele, on LinkedIn võtnud kasutusele lepingulised ettevaatusabinõud, et tagada Euroopa andmekaitse põhimõtete järgimine. Isikuandmete töötlemisel väljaspool Euroopat võib üksikjuhtudel juhtuda, et ELi kodanike õigusi ei saa täielikult rakendada, nt kui USA julgeolekuasutused andmeid salvestavad ja analüüsivad. Seetõttu kontrollige palun hoolikalt, milliseid isiklikke andmeid ja uudiseid te LinkedIini kaudu jagate ning kasutage kahtluse korral muid meie pakutavaid kontaktvõimalusi.

Samuti võime LinkedInilt saada statistikat meie sotsiaalmeedia halduse kohta (nt üksikasjad artiklite ja postituste vaatamiste arvu, interaktsioonide, meeldimiste ja kommentaaride kohta, samuti kokkuvõtlik demograafiline ja muu teave, näiteks koondteave positsioonide kohta, jälgijate ja grupiliikmete asukohad või muu statistika).

Õiguslik alus selleks on GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt b, saades Teie andmed läbi sotsiaalmedia töötleme me Teie andmeid ainult konkreetse taotluse kontekstis. GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f alusel on meil õigus töödelda Teie andmeid statistilisel eesmärgil. 

Lisateavet selle statistika liigi ja ulatuse kohta leiate LinkedIni privaatsuseeskirjadest (jaotis 2.8: „Koondstatistika“) ja LinkedIni Abist. Lisateavet vastavate kohustuste kohta leiate lehe “Insights” lisast.

Saame Teie isikuandmeid meie sotsiaalmeedia raames, nt. kui kirjutate meile LinkedIini kaudu sõnumeid (funktsiooni Sõnumid kaudu), on teil õigus sellega seotud õigustele, nagu on kirjas käesolevas teatises (vt. ka allpool jaotist „Nõusolek ja teie õigused andmekaitsega”). Kui soovite oma õigusi LinkedIni vastu kasutada, on lihtsaim viis selleks otse LinkedIniga ühendust võtta. LinkedIn on kursis nii oma platvormi tehnilise toimimise üksikasjadega kui ka andmetöötluse konkreetsete eesmärkidega ning saab Teie õiguste kasutamiseks soovi korral rakendada vastavaid meetmeid. LinkedIni kontaktandmed leiate LinkedIni privaatsuspoliitikast (jaotis 5.5, „Kontaktandmed”)

Toetame Teid hea meelega Teie õiguste kaitsmisel, kui selleks on vajadus, ja edastame LinkedInile ka meid puudutavad päringud. Soovi korral saate kasutada allpool toodud kontaktandmeid.

 

4. Andmekaitse nõusolek ja õigused

Ilma Teie eraldi nõusolekuta kasutatakse kõiki teie isikuandmeid, mida edastate Transcomi sotsiaalmeedias, ainult selleks, milleks te need esitasite (nt. päringutele vastamiseks, tööle kandideerimiseks, samuti tehniliseks haldamiseks). Kui Teilt palutakse nõusolekut täiendavaks kasutamiseks, on see nõusolek alati vabatahtlik ja võite selle igal ajal tulevikus tagasi võtta. Nendel juhtudel on andmetöötluse õiguslikuks aluseks nõusolek vastavalt GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktile a.

Lisaks võite igal ajal vaidlustada, et Teie isikuandmeid ei kasutataks reklaamimiseks ja turu-uuringuteks või küsida teavet nende salvestatud andmete kohta. Samuti on Teil võimalus lasta meiega salvestatud isikuandmeid igal ajal parandada, blokeerida või kustutada. Palun kirjutage või saatke e-kiri allpool toodud kontaktandmetele. Pange tähele, et jätame kustutamata andmed, mida vajame oma õiguste ja nõuete jõustamiseks. See kehtib ka andmete kohta, mida peame säilitama vastavalt seadusest tulenevatele nõuetele. Sellised andmed on blokeeritud ning neid saab kasutada ainult eesmärkidel, milleks neid säilitatakse.

Kui käesolevas teatises nimetatud teenusepakkujad töötlevad teie andmeid väljaspool Euroopa Liitu, siis me tagame, et need pakkujad garanteeriksid lepinguliselt või muul viisil samaväärse andmekaitse, kui Euroopa Liidus. Nendest garantiidest saate koopiat taotleda allpool toodud kontaktandmete kaudu.

Viimaks on Teil ka õigus nõuda elektroonilist koopiat teabest, mida me lepingu või Teie nõusoleku alusel töötleme (tuntud ka kui õigus andmete teisaldatavusele). Samuti on teil õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele.

 

5. Tööavaldused

Transcomi saate kandideerida läbi meie sotsiaalmeedia, karjäärilehe või kui kandideerite kolmanda osapoole saitide/ tööportaalide kaudu.

Lisateavet teie isikuandmete töötlemise kohta kandideerimisprotsessi ajal leiate meie taotleja teatisest “andmetöötlus

 

6. Käesoleva teatise muudatused

Transcom jätab endale õiguse käesolevat Teavet igal ajal ilma ette teatamata muuta. Seetõttu soovitame teil võimalike muudatustega regulaarselt kursis olla.

 

7. Kontakt

Transcom OÜ (Pärnu mnt 160D, 11317, Tallinn) ("Transcom" või "meie") on vastutav töötleja GDPRi tähenduses. Transcomi kontaktid saad leida meie sotsiaalmeedia lehtedel või siit. Kui vastavas sotsiaalmeediakanalil pole toodud muid kontaktandmeid, palun võtke meiega ühendust aadressil communications@transcom.com.

Transcomi andmekaitsega seotud küsimuste korral võtke palun ühendust meie andmekaitseametnikuga aadressil dpo@transcom.com.

 

Transcom Social Media Data Protection Notice

Transcom maintains online presences in social media to communicate with customers, potential applicants, and other interested parties, and to inform them about our products and services, and job openings.

In the following (“Notice”), we would like to inform you about the processing of your data in connection with our social media presence as well as about your rights in this regard. We are represented with our own social media presence in various social networks where you can contact us, e.g. Facebook, Instagram or LinkedIn.

 

1. Facebook Page 

We maintain our Facebook Page on the Facebook platform operated by Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, D2 Dublin, Ireland (“Facebook”). On the Page, we inform you about our services, campaigns and job opportunities. We additionally like to use Facebook’s capabilities to communicate directly there with members, our employees, candidates and applicants, our customers and prospective customers.

Please note, however, that we have only little influence on the processing of personal data by Facebook. When you visit the Page, your data may also be processed in countries outside of the European Union where there is a lower level of data protection compared to that in the European Union (e.g., in the United States).  However, if Facebook transfers data to the US company Facebook Inc. or other companies outside Europe, Facebook has undertaken contractual precautions to ensure compliance with the European data protection principles. However, when processing personal data outside of Europe, it may in individual cases be the case that the rights of EU citizens cannot or cannot fully be enforced, e.g. when US intelligence agencies or security authorities store and analyze data. Therefore, please check carefully what personal information you share via Facebook and, in case of doubt, use other contact options that we provide.

We may also receive statistics from Facebook on the use of our social media presence (e.g., details on the number of views, interactions such as likes and comments as well as summarized demographic and other information or statistics).

The legal basis is Article 6 (1) (b) General Data Protection Regulation (“GDPR”) if we receive and process your data within the context of a specific request via our social media presence and is Article 6 (1) (f) GDPR based on our aforementioned legitimate interest if the processing concerns the creation of the statistics mentioned.

Further information on the type and scope of these statistics is also available in the information on Facebook page statistics. Further information on the respective responsibilities is available in the Facebook Page Controller Addendum . 

Insofar as we receive your personal data within the framework of our social media offering, e.g., if you write messages to us on Facebook, you are entitled to the rights relating thereto as stated in this Notice (see also the section below entitled “Consent and your rights regarding data protection”). If you also want to assert your rights against Facebook, the easiest way to do so is to contact Facebook directly. Facebook is familiar with the details of the technical operation of its own platform as well as with the specific purposes of the data processing and can implement corresponding measures upon request if you exercise your rights. The contact details are available in the Facebook Data Policy. You can also safeguard your rights via an online form from Facebook.

We would gladly support you in asserting your rights if we are able to do so, and will forward your inquiries to Facebook. You can use the contact details provided below for this at any time.

 

2. Instagram Profile

Instagram is a social media platform provided by Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, D2 Dublin, Ireland (“Facebook”). On our profile, we present content in relation to our product innovations, services and campaigns. We additionally use the Instagram functions to communicate with users there, e.g., when we share content or comment on it. 

Please bear in mind that Instagram is closely associated with the Facebook social network and uses the same infrastructure and also uses information on the use of Instagram accounts or the interaction with content on Instagram to further develop other products and services of Facebook and to enable a seamless user experience on both platforms. The data is also used to personalize advertisements on Facebook and Instagram and to enable advertising clients to advertise to certain target groups. 

We have only little influence on the data processing carried out by Facebook. We receive only the data that you send to us when using Instagram or that you share with us (e.g., your user name if you comment on our content). When you visit our profile or interact with our content, your data may also be processed in countries outside of the European Union where there is a lower level of data protection compared to that in the European Union (e.g., in the United States).  ).  However, if Facebook transfers data to the US company Facebook Inc. or other companies outside Europe, Facebook has undertaken contractual precautions to ensure compliance with the European data protection principles. However, when processing personal data outside of Europe, it may in individual cases be the case that the rights of EU citizens cannot or cannot fully be enforced, e.g. when US security authorities store and analyze data. Therefore, please check carefully what personal information and news you share via Instagram.

We may also receive statistics from Facebook on the use of our Instagram profile (e.g., details on the number of views and interactions such as likes and comments as well as summarized demographic and other information or statistics). 

The legal basis is article 6 (1) (f) GDPR based on our legitimate interest to present our company and our products and campaigns if the processing relates to the creation of the said statistics.

Further information on data processing by Facebook within the scope of using Instagram is available in the Instagram Data Policy. The data protection obligations fulfilled by Facebook are set out there and in the Instagram Terms of Use. Instagram is a Facebook product and further information on the respective responsibilities is available in the Facebook Page Controller Addendum .

Insofar as we receive your personal data within the framework of our Instagram profile, you are entitled to the rights relating thereto as stated in this Notice (see also the section below entitled “Consent and your rights regarding data protection”). If you also want to assert your rights against Facebook, the easiest way to do so is to contact Facebook directly. Facebook is familiar with the details of the technical operation of its own platform as well as with the specific purposes of the data processing and can implement corresponding measures upon request if you exercise your rights. The contact details are available in the Instagram Data Policy. You can also safeguard your rights via an online form from Facebook.

We would gladly support you in asserting your rights if we are able to do so, and will forward your inquiries to Facebook. You can use the contact details provided below for this at any time.

 

3. LinkedIn 

We maintain a company profile on LinkedIn via which we publish not only job vacancies but also articles on projects, product innovations, our services and campaigns. We additionally use the capabilities of LinkedIn to communicate directly there with members, our customers and prospective customers, as well as to share content. For users in the European Economic Area and Switzerland, LinkedIn is provided by LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland (“LinkedIn”). 

We are responsible for our own content in our company profile and for information shared by us. LinkedIn provides the technical platform and infrastructure for the social network. When you communicate with us on LinkedIn, your data may also be processed in countries outside of the European Union where there is a lower level of data protection compared to that in the European Union (e.g., in the United States). However, if LinkedIn transfers data to companies outside Europe, LinkedIn has undertaken contractual precautions to ensure compliance with the European data protection principles. However, when processing personal data outside of Europe, it may in individual cases be the case that the rights of EU citizens cannot or cannot fully be enforced, e.g. when US security authorities store and analyze data. Therefore, please check carefully what personal information and news you share via LinkedIn and, in the case of doubt, use other contact options that we provide.

We may also receive statistics from LinkedIn on the use of our social media presence (e.g., details on the number of views of articles and posts, interactions such as likes and comments as well as summarized demographic and other information such as aggregated information on the positions and locations of the followers and group members or other statistics). 

The legal basis is Article 6 (1) (b) GDPR if we receive and process your data within the context of a specific request via our social media presence and is Article 6 (1) (f) GDPR based on our aforementioned legitimate interest if the processing concerns the creation of the statistics mentioned.

Further information on the type and scope of these statistics is also available in LinkedIn’s privacy policy (there: section 2.8: “Aggregate Insights”) and in the associated LinkedIn Help. Further information on the respective responsibilities is available in the Page Insights Joint Controller Addendum

Insofar as we receive your personal data within the framework of our social media offering, e.g., if you write messages to us via LinkedIn (e.g., via the Messaging function), you are entitled to the rights relating thereto as stated in this Notice (see also the section below entitled “Consent and your rights regarding data protection”). If you also want to assert your rights against LinkedIn, the easiest way to do so is to contact LinkedIn directly. LinkedIn is familiar with the details of the technical operation of its own platform as well as with the specific purposes of the data processing and can implement corresponding measures upon request if you exercise your rights. The LinkedIn contact details are available in LinkedIn’s privacy policy (there: section 5.5, “Contact Information”). 

We would gladly support you in asserting your rights if we are able to do so, and will forward inquiries that also concern us to LinkedIn. You can use the contact details provided below for this at any time.

 

4. Consent and your rights regarding data protection

Without your separate consent, all of the personal data that you supply on Transcom’s social media presence will be used only for the purpose for which you provided it (e.g., for answering queries, applying for a job), as well as for technical administration. If you are asked to consent to an additional use, this consent is always voluntary and you can withdraw it again at any time with effect for the future. In these cases, the legal basis for data processing is the consent pursuant to Article 6 (1) (a) GDPR. 

Furthermore, you may, at any time, object to your personal data being used for advertising or for market research and surveys, or request information about this stored data. You also have the option of having your personal data that you have stored with us corrected, blocked or deleted at any time. Please write or send an e-mail to the contact details provided below. Please note that we exclude data from deletion that we require for enforcing our rights and claims. This also applies to data we must keep in accordance with legal requirements. Such data is blocked so it can only be used for the purposes for which it needs to be retained.

If the service providers named in this Notice process your data outside the European Union, we will ensure that these providers guarantee contractually or otherwise an equivalent level of data protection to that of the European Union. You can request a copy of these guarantees via the contact details provided below.

Finally, you are also entitled to request an electronic copy of the information that we process under a contract or on the basis of your consent (known as the right to data portability). You also have the right to lodge a complaint with a data protection authority.

 

5. Job Applications

You can apply for a position at Transcom via our social media presences, careers page or if you apply via other, third party sites or job portals.

For further information about the processing of your personal data during the application process please refer to our Applicant Notice on Data Processing.

 

6. Amendments to this Notice

Transcom reserves the right to change this Notice at any time without prior notice. We therefore recommend that you regularly keep up to date with any potential changes.

 

7. Contact details and Controller

Transcom OÜ (Pärnu maantee 160D, 11317, Tallinn, Eesti) (“Transcom” or “we”) is the data controller with respect to the data processing activities detailed in this Notice. Unless other contact details are provided in the respective social media presence, please do not hesitate to contact us at communications@transcom.com.

For other questions in relation to data protection at Transcom, please do not hesitate to contact our Data Protection Officer at