Креираме трајна промена

Ние сме глобален бизнис. А со тоа доаѓаат и големи одговорности. Затоа, додека секојдневно се грижиме за нашите клиенти и нивните клиенти, ние внимаваме сите да имаат придобивка од таа грижа.

Рамка за одржливост усогласена со нашата основна дејност.

Во Transcom, ние сакаме да создадеме позитивна, трајна промена за планетата, нејзините луѓе и заедниците каде што работиме. Нашата стратегија е развиена од нашата анализа на мегатрендовите и нивното влијание врз Transcom, ризиците, проценката на материјалноста, тековниот ангажман со засегнатите страни, глобалните рамки за одржливост како што се 10-те принципи на Глобалниот договор на ОН, Целите за одржлив развој на Обединетите нации и усогласувањето со нашата основна дејност.

Личен развој.

Нашите луѓе се наше сè. Затоа, правиме сè што можеме активно да го поттикнеме и поддржиме нашиот талент во нивните сегашни улоги - и нивните идни кариери.

Инклузивност и разноликост

Еднаквите можности за сите и разноликоста на сите нивоа на нашето работење не се нешто опционално. Тоа е правилното нешто што треба да се направи.

Ангажман на заедницата.

Transcom е низ целиот свет. Што и да правите, ќе видите како придонесуваме за моќта на локалните заедници, преку активно вложување за еднаквост, можности и одржливост.

Животна средина и клима.

Позитивното влијание што го имаме врз бизнисот на клиентите не треба да биде на сметка на ништо друго. Со начинот на кој размислуваме и дејствуваме работиме кон намалување и ублажување на негативното влијание врз животната средина.

Деловна етика.

Знаејќи дека нашите постапки, интеракции, активности и одлуки се вкоренети во одговорноста и она што е правилно значи дека гордо стоиме зад успехот на секој клиент со кој работиме.

Безбедност и приватност

Не се само клиентите и нивните клиенти кои ни веруваат. Нашите вработени, а и самите клиенти, ни ги доверуваат нивните податоци, а ние го чуваме интегритетот и приватноста со најголема почит.

Преземете го и прочитајте го Извештајот за одржливост на Transcom за 2023 година.