25 March 2022

Transcoms Dataskydd för sociala medier

Transcoms Dataskydd för sociala medier 

(In English below)

Transcom använder sig av sociala medier i syfte att kommunicera med ut mot kunder, potentiella kandidater samt andra intresserade parter gällande Transcom produkter, tjänster och lediga positioner. 

I följande meddelande vill vi informera dig om behandlingen av dina personliga uppgifter samt dina rättigheter i samband med vår användning av sociala medier. Vi representeras inom sociala medier via våra egna sociala nätverk t.ex. Facebook, Instagram och LinkedIn. 

 

1. Facebooksida

Vi underhåller vår Facebooksida på Facebooks plattform, som drivs av Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, D2 Dublin, Ireland (“Facebook”). På sidan informerar vi dig om alternativa tjänster, jobbmöjligheter samt kampanjer. Vi använder utöver detta Facebooks funktioner för att kommunicera direkt med våra medlemmar, anställda, kandidater, kunder och potentiella kunder. 

Observera att vi endast har en liten påverkan av Facebooks behandling av personuppgifter. När du besöker sidan kan dina personliga uppgifter bearbetas i länder utanför Europeiska unionen, där nivån av dataskydd är lägre i relation till den Europeiska unionens (t.ex. USA). Om Facebook överför data till det amerikanska företaget Facebook Inc. eller andra företag placerade utanför Europa, har Facebook vidtagit avtalsmässiga försiktighetsåtgärder för att kunna säkerställa att de Europeiska dataskydds principerna följs. Vid behandling av personuppgifter utanför Europa kan det emellertid inom enskilda fall vara fallet att EU-medborgarnas rättigheter inte till fullo kan upprätthållas t.ex. när amerikanska underrättelsetjänster eller säkerhetsmyndigheter lagrar och analyserar data. Kontrollera därför noggrant vilken personlig information du delar via Facebook. Vid tvivel rekommenderas du att använda andra kontaktalternativ vi tillhandahåller. 

Vi kan även få statistik från facebook om användningen av sociala medier (t.ex information om antalet visningar, interaktioner som gillande, kommentarer samt sammanfattad demografisk information eller statistik).  

Den rättsliga grunden är artikel 6.1 (b) Allmänna dataskyddsförordningen (“GDPR”) om vi tar emot och behandlar dina uppgifter inom ramen för en specifik begäran via våra sociala medier och är artikel 6 (1)(f) GDPR baserat på vårt tidigare nämnda legitima intresse om behandlingen avser skapandet av den nämnda statistiken. 

Ytterligare information om typen och omfattningen av denna statistik finns också under informationen på Facebooks sidstatistik. Mer information om respektive ansvar finns i tillägget under Facebook Page Controller Addendum .

I den mån vi tar emot dina personuppgifter inom ramen för vårt erbjudande relaterat till sociala medier, t.ex. om du skriver meddelanden till oss på Facebook, har du rättigheter som hör till detta enligt detta meddelande (se även avsnittet nedan “Samtycke och dina rättigheter avseende dataskydd”). Om du vill hävda dina rättigheter mot Facebook är det enklaste sättet att kontakta Facebook direkt. Facebook har kännedom gällande detaljerna i den tekniska driften av sin egen plattform samt med de specifika syftena med databehandlingen och kan genomföra motsvarande åtgärder på begäran om du utövar dina rättigheter. Kontaktuppgifterna finns i Facebooks datapolicy. Du kan även skydda dina rättigheter via ett  formulär från Facebook. 

Vi hjälper dig gärna att hävda dina rättigheter om vi kan göra det samt kommer att vidarebefordra dina frågor till Facebook. Du kan när som helst använda kontaktuppgifterna nedan för detta.  


2. Instagramprofil  

Instagram är en social media plattform som tillhandahålls av Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, D2 Dublin, Ireland (“Facebook”).  På vår profil presenterar vi innehåll i relation till våra produkter, tjänster samt kampanjer. Vi använder dessutom funktionerna på Instagram för att kommunicera till våra följare på plattformen, t.ex. när vi delar innehåll eller kommenterar.  

Instagram är nära associerat med Facebooks sociala nätverk och använder därför samma infrastruktur och information om användningen av Instagramkonton eller interaktionen med innehållet på Instagram, för att vidareutveckla andra produkter och tjänster från Facebook i syfte att möjliggöra en sömlös användarupplevelse på båda plattformarna. Uppgifterna används också för att anpassa annonsera på Facebook/Instagram och för att göra det möjligt för klienter att annonsera för specifika målgrupper. 

Vi har endast ett litet inflytande på den databehandling som Facebook utför. Vi mottager enbart de uppgifter som du skickar till oss när du använder Instagram eller med det du delar med oss (t.ex. ditt användarnamn om du kommenterar vårt innehåll). När du besöker vårt profil eller interagerar med vårt innehåll, kan dina personliga uppgifter bearbetas i länder utanför Europeiska unionen, där nivån av dataskydd är lägre i relation till den Europeiska unionens (t.ex. USA). Om facebook emellertid överför data till det amerikanska företaget Facebook Inc. eller andra företag utanför Europa, har Facebook vidtagit avtalsmässiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att de europeiska dataskyddsprinciperna följs. Vid behandling av personuppgifter utanför Europa, kan det i enskilda fall vara fallet att EU-medborgarnas rättigheter inte till fullo kan upprätthållas, t.ex. när amerikanska säkerhetsmyndigheten lagrar och analyserar  data. Kontrollera därför noga vilken personlig information du delar via Instagram. Vi kan också få statistik från Facebook om användningen av vår Instagramprofil (t.ex. informationen om antalet visningar och interaktioner som gillanden, kommentarer samt sammanfattad demografisk information eller statistik). 

Den rättsliga grunden är artikel 6 (1) (f) GDPR baserat på vårt legitima intresse att presentera vårt företag, våra produkter och kampanjer, om behandlingen avser skapandet av nämnd statistik.

Mer information om Facebooks databehandling inom ramen för användningen av Instagram finns i Instagrams datapolicy. Dataskyddsförpliktelserna som Facebook uppfyller finns där samt i Instagrams användarvillkor. Instagram är en Facebookprodukt och ytterligare information om respektive ansvar finns i tillägget Facebook Page Controller Addendum .

I den mån som vi får dina personuppgifter inom ramen för vår Instagramprofil, har du rättigheter som hör till enligt detta meddelande (se även avsnittet nedan “Samtycke och dina rättigheter avseende dataskydd”). Om du vill hävda dina rättigheter mot Facebook är det enklaste sättet att kontakta Facebook direkt. Facebook har kännedom gällande detaljerna i den tekniska driften av sin egen plattform samt med de specifika syftena med databehandlingen och kan genomföra motsvarande åtgärder på begäran om du utövar dina rättigheter. Kontaktuppgifterna finns i Instagrams datapolicy. Du kan också skydda dina rättigheter via ett formulär från Facebook.

Vi hjälper dig gärna att hävda dina rättigheter om vi kan göra det samt kommer att vidarebefordra dina frågor till Facebook. Du kan när som helst använda kontaktuppgifterna nedan för detta.  

 

3. LinkedIn 

Vi har en företagsprofil på LinkedIn där vi publicerar lediga tjänster, artiklar om diverse projekt, produkter, information om våra tjänster och kampanjer.  Vi använder dessutom LinkedIns funktioner för att kommunicera med medlemmar, kunder, potentiella kunder samt för att dela innehåll. För användare inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz, tillhandahålls LinkedIn av LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland (“LinkedIn”). 

Vi ansvarar för innehåller på vår företagsprofil och för den information vi delar.  LinkedIn tillhandahåller den tekniska plattformen och infrastruktur för det sociala nätverket. När du kommunicerar med oss på LinkedIn kan dina uppgifter också behandlas i länder utanför EU, där det finns en lägre dataskyddsnivå jämför med den i Europeiska unionen (t.ex. i USA). Om LinkedIn överför data till företag utanför Europa, har LinkedIn vidtagit avtalsmässiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa överensstämmelse med de europeiska dataskyddsprinciperna. Vid behandling av personuppgifter utanför Europa kan det emellertid inom enskilda fall vara fallet att EU-medborgarnas rättigheter inte till fullo kan upprätthållas, t.ex. när amerikanska säkerhetsmyndigheten lagrar och analyserar data. Kontrollera därför noggrant vilken personlig information du delar via LinkedIn. Om du är osäker, använda andra alternativa kontakter som vi tillhandahåller.

Vi kan även få statistik från LinkedIn om användningen av sociala medier (t.ex information om antalet visningar av artiklar, interaktioner som gillande, kommentarer, sammanfattad demografisk information och aggregerad information om position och platser för följare eller annan statistik). 

Den rättsliga grunden är artikel 6 (1) (f) GDPR om vi tar emot och behandlar dina uppgifter inom ramen för en specifik begäran via vår sociala närvaro och är artikel 6 (1) (f)GDPR baserat på vårt tidigare nämnda legitima intresse om behandlingen avser skapandet av nämnd statistiken. 

Ytterligare information om typen och omfattningen av denna statistik finns också i LinkedIns sekretesspolicy (avsnitt 2.8: Affreate Insights”) och i tillhörande LinkedIn hjälp. Mer information om respektive ansvar finns i Page Insights Joint Controller Addendum

I den mån som vi tar emot dina personuppgifter inom ramen för vår erbjudande på sociala medier, t.ex. om du skriver meddelanden till oss via LinkedIn har du rättigheter som hör till enligt detta meddelande (se även avsnittet nedan “Samtycke och dina rättigheter avseende dataskydd”). Om du vill hävda dina rättigheter mot LinkedIn är det enklaste sättet att kontakta LinkedIn direkt. LinkedIn har kännedom gällande detaljerna i den tekniska driften av sin egen plattform samt med de specifika syftena med databehandlingen och kan genomföra motsvarande åtgärder på begäran om du utövar dina rättigheter. Kontaktuppgifterna finns i LinkedIns sekretesspolicy (avsnitt 5.5, “Kontaktinformation”). 

Vi hjälper dig gärna att hävda dina rättigheter om vi kan göra det samt kommer att vidarebefordra dina frågor till LinkedIn. Du kan när som helst använda kontaktuppgifterna nedan för detta.  


4. Samtycke och dina rättigheter avseende dataskydd 

Utan ditt samtycke kommer dina personuppgifter som du tillhandahåller på Transcoms sociala medier, endast att användas för det ändamål vilket du tillhandahåller (t.ex. för att svara på frågor, ansöka om ett jobb), även för teknisk administration. Om du blir ombedd att samtycka till ytterligare användning av dina personuppgifter är detta samtycke alltid frivilligt och du kan när som helst välja att dra tillbaka ditt samtycke. I dessa fall är den rättsliga grunden för databehandlingssamtycke enligt artikel 6 (1) (a) GDPR. 

Du kan när som helst invända mot användningen av dina personuppgifter brukas inom reklam, olika former av undersökningar och begära information om den lagrade data som finns. Du har även möjlighet att när som helst korrigera, blockera eller radera dina personuppgifter som du delat med oss. Vänligen skriv eller skicka ett e-postmeddelande till kontaktuppgifter som du finner bifogade nedan. Observera att vi utesluter radering av den data som behövs för att upprätthålla rättigheter och övriga anspråk. Detta gäller även de uppgifter som vi förvarar i enlighet med lagliga krav. 

Om tjänsteleverantörerna som nämns i detta meddelande behandlar dina uppgifter utanför Europeiska unionen, kommer vi se till att dessa leverantörer garanterar avtalsmässigt eller på motsvarande nivå av dataskydd enligt Europeiska unionen. Du kan begära en kopia av dessa garantier vid kontaktuppgifterna nedan. 

Slutligen har du även rättigheter att begära en elektronisk kopia av den information som vi behandlar enligt avtal eller på grundval av ditt samtycke (rätten till dataportabilitet). Du kan också lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten. 

 

5. Jobbansökningar 

Du kan ansöka om en anställning hos Transcom via våra sociala medier, karriärsida alternativt på andra webbplatser och jobbportaler. 

För ytterligare information gällande  behandlingen av dina personuppgifter under rekryteringsprocessen, läs mer om detta i sökande om databehandling.  

 

6. Ändringar av detta meddelande

Transcom förbehåller sig rätten att ändra detta meddelande när som helst. Vi rekommenderar därför att du regelbundet håller dig uppdaterad på eventuella förändringar. 

 

7. Kontaktuppgifter 

Du hittar relevanta kontaktuppgifter för Transcoms sociala kanaler under respektive media alternativt här (here). Tveka inte på att kontakta oss på Communication@Transcom.com såvida andra kontaktuppgifter inte anges. 

För andra frågor gällande dataskydd på Transcom, tveka inte på att kontakta vårt dataskyddsombud på dpo@transcom.com.   

 

Transcom Social Media Data Protection Notice

Transcom maintains online presences in social media to communicate with customers, potential applicants, and other interested parties, and to inform them about our products and services, and job openings.

In the following (“Notice”), we would like to inform you about the processing of your data in connection with our social media presence as well as about your rights in this regard. We are represented with our own social media presence in various social networks where you can contact us, e.g. Facebook, Instagram or LinkedIn.

 

1. Facebook Page 

We maintain our Facebook Page on the Facebook platform operated by Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, D2 Dublin, Ireland (“Facebook”). On the Page, we inform you about our services, campaigns and job opportunities. We additionally like to use Facebook’s capabilities to communicate directly there with members, our employees, candidates and applicants, our customers and prospective customers.

Please note, however, that we have only little influence on the processing of personal data by Facebook. When you visit the Page, your data may also be processed in countries outside of the European Union where there is a lower level of data protection compared to that in the European Union (e.g., in the United States).  However, if Facebook transfers data to the US company Facebook Inc. or other companies outside Europe, Facebook has undertaken contractual precautions to ensure compliance with the European data protection principles. However, when processing personal data outside of Europe, it may in individual cases be the case that the rights of EU citizens cannot or cannot fully be enforced, e.g. when US intelligence agencies or security authorities store and analyze data. Therefore, please check carefully what personal information you share via Facebook and, in case of doubt, use other contact options that we provide.

We may also receive statistics from Facebook on the use of our social media presence (e.g., details on the number of views, interactions such as likes and comments as well as summarized demographic and other information or statistics).

The legal basis is Article 6 (1) (b) General Data Protection Regulation (“GDPR”) if we receive and process your data within the context of a specific request via our social media presence and is Article 6 (1) (f) GDPR based on our aforementioned legitimate interest if the processing concerns the creation of the statistics mentioned.

Further information on the type and scope of these statistics is also available in the information on Facebook page statistics. Further information on the respective responsibilities is available in the Facebook Page Controller Addendum . 

Insofar as we receive your personal data within the framework of our social media offering, e.g., if you write messages to us on Facebook, you are entitled to the rights relating thereto as stated in this Notice (see also the section below entitled “Consent and your rights regarding data protection”). If you also want to assert your rights against Facebook, the easiest way to do so is to contact Facebook directly. Facebook is familiar with the details of the technical operation of its own platform as well as with the specific purposes of the data processing and can implement corresponding measures upon request if you exercise your rights. The contact details are available in the Facebook Data Policy. You can also safeguard your rights via an online form from Facebook.

We would gladly support you in asserting your rights if we are able to do so, and will forward your inquiries to Facebook. You can use the contact details provided below for this at any time.

 

2. Instagram Profile

Instagram is a social media platform provided by Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, D2 Dublin, Ireland (“Facebook”). On our profile, we present content in relation to our product innovations, services and campaigns. We additionally use the Instagram functions to communicate with users there, e.g., when we share content or comment on it. 

Please bear in mind that Instagram is closely associated with the Facebook social network and uses the same infrastructure and also uses information on the use of Instagram accounts or the interaction with content on Instagram to further develop other products and services of Facebook and to enable a seamless user experience on both platforms. The data is also used to personalize advertisements on Facebook and Instagram and to enable advertising clients to advertise to certain target groups. 

We have only little influence on the data processing carried out by Facebook. We receive only the data that you send to us when using Instagram or that you share with us (e.g., your user name if you comment on our content). When you visit our profile or interact with our content, your data may also be processed in countries outside of the European Union where there is a lower level of data protection compared to that in the European Union (e.g., in the United States).  ).  However, if Facebook transfers data to the US company Facebook Inc. or other companies outside Europe, Facebook has undertaken contractual precautions to ensure compliance with the European data protection principles. However, when processing personal data outside of Europe, it may in individual cases be the case that the rights of EU citizens cannot or cannot fully be enforced, e.g. when US security authorities store and analyze data. Therefore, please check carefully what personal information and news you share via Instagram.

We may also receive statistics from Facebook on the use of our Instagram profile (e.g., details on the number of views and interactions such as likes and comments as well as summarized demographic and other information or statistics). 

The legal basis is article 6 (1) (f) GDPR based on our legitimate interest to present our company and our products and campaigns if the processing relates to the creation of the said statistics.

Further information on data processing by Facebook within the scope of using Instagram is available in the Instagram Data Policy. The data protection obligations fulfilled by Facebook are set out there and in the Instagram Terms of Use. Instagram is a Facebook product and further information on the respective responsibilities is available in the Facebook Page Controller Addendum .

Insofar as we receive your personal data within the framework of our Instagram profile, you are entitled to the rights relating thereto as stated in this Notice (see also the section below entitled “Consent and your rights regarding data protection”). If you also want to assert your rights against Facebook, the easiest way to do so is to contact Facebook directly. Facebook is familiar with the details of the technical operation of its own platform as well as with the specific purposes of the data processing and can implement corresponding measures upon request if you exercise your rights. The contact details are available in the Instagram Data Policy. You can also safeguard your rights via an online form from Facebook.

We would gladly support you in asserting your rights if we are able to do so, and will forward your inquiries to Facebook. You can use the contact details provided below for this at any time.

 

3. LinkedIn 

We maintain a company profile on LinkedIn via which we publish not only job vacancies but also articles on projects, product innovations, our services and campaigns. We additionally use the capabilities of LinkedIn to communicate directly there with members, our customers and prospective customers, as well as to share content. For users in the European Economic Area and Switzerland, LinkedIn is provided by LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland (“LinkedIn”). 

We are responsible for our own content in our company profile and for information shared by us. LinkedIn provides the technical platform and infrastructure for the social network. When you communicate with us on LinkedIn, your data may also be processed in countries outside of the European Union where there is a lower level of data protection compared to that in the European Union (e.g., in the United States). However, if LinkedIn transfers data to companies outside Europe, LinkedIn has undertaken contractual precautions to ensure compliance with the European data protection principles. However, when processing personal data outside of Europe, it may in individual cases be the case that the rights of EU citizens cannot or cannot fully be enforced, e.g. when US security authorities store and analyze data. Therefore, please check carefully what personal information and news you share via LinkedIn and, in the case of doubt, use other contact options that we provide.

We may also receive statistics from LinkedIn on the use of our social media presence (e.g., details on the number of views of articles and posts, interactions such as likes and comments as well as summarized demographic and other information such as aggregated information on the positions and locations of the followers and group members or other statistics). 

The legal basis is Article 6 (1) (b) GDPR if we receive and process your data within the context of a specific request via our social media presence and is Article 6 (1) (f) GDPR based on our aforementioned legitimate interest if the processing concerns the creation of the statistics mentioned.

Further information on the type and scope of these statistics is also available in LinkedIn’s privacy policy (there: section 2.8: “Aggregate Insights”) and in the associated LinkedIn Help. Further information on the respective responsibilities is available in the Page Insights Joint Controller Addendum

Insofar as we receive your personal data within the framework of our social media offering, e.g., if you write messages to us via LinkedIn (e.g., via the Messaging function), you are entitled to the rights relating thereto as stated in this Notice (see also the section below entitled “Consent and your rights regarding data protection”). If you also want to assert your rights against LinkedIn, the easiest way to do so is to contact LinkedIn directly. LinkedIn is familiar with the details of the technical operation of its own platform as well as with the specific purposes of the data processing and can implement corresponding measures upon request if you exercise your rights. The LinkedIn contact details are available in LinkedIn’s privacy policy (there: section 5.5, “Contact Information”). 

We would gladly support you in asserting your rights if we are able to do so, and will forward inquiries that also concern us to LinkedIn. You can use the contact details provided below for this at any time.

 

4. Consent and your rights regarding data protection

Without your separate consent, all of the personal data that you supply on Transcom’s social media presence will be used only for the purpose for which you provided it (e.g., for answering queries, applying for a job), as well as for technical administration. If you are asked to consent to an additional use, this consent is always voluntary and you can withdraw it again at any time with effect for the future. In these cases, the legal basis for data processing is the consent pursuant to Article 6 (1) (a) GDPR. 

Furthermore, you may, at any time, object to your personal data being used for advertising or for market research and surveys, or request information about this stored data. You also have the option of having your personal data that you have stored with us corrected, blocked or deleted at any time. Please write or send an e-mail to the contact details provided below. Please note that we exclude data from deletion that we require for enforcing our rights and claims. This also applies to data we must keep in accordance with legal requirements. Such data is blocked so it can only be used for the purposes for which it needs to be retained.

If the service providers named in this Notice process your data outside the European Union, we will ensure that these providers guarantee contractually or otherwise an equivalent level of data protection to that of the European Union. You can request a copy of these guarantees via the contact details provided below.

Finally, you are also entitled to request an electronic copy of the information that we process under a contract or on the basis of your consent (known as the right to data portability). You also have the right to lodge a complaint with a data protection authority.

 

5. Job Applications

You can apply for a position at Transcom via our social media presences, careers page or if you apply via other, third party sites or job portals.

For further information about the processing of your personal data during the application process please refer to our Applicant Notice on Data Processing.

 

6. Amendments to this Notice

Transcom reserves the right to change this Notice at any time without prior notice. We therefore recommend that you regularly keep up to date with any potential changes.

 

7. Contact details and Controller

The Transcom entity indicated on the respective social media presence of under this link is the controller within the meaning of the GDPR. You can find the relevant contact details of the Transcom entity identified in the respective social media presence or here […]. Unless other contact details are provided in the respective social media presence, please do not hesitate to contact us at communications@transcom.com.

For other questions in relation to data protection at Transcom, please do not hesitate to contact our Data Protection Officer at dpo@transcom.com.