Skapa hållbara förändringar.

Vi är ett globalt företag. Med det följer ett stort ansvar. Så när vi jobbar hårt för att ta hand om våra kunder och deras kunder ser vi till att göra det på ett sätt som gynnar alla.

Ett hållbarhetstänk som går hand i hand med vår kärnverksamhet.

På Transcom brinner vi för att skapa positiva och hållbara förändringar för planeten, de människor som bor där och de samhällen vi är verksamma i. Vår strategi bygger på vår analys av megatrender och sättet de påverkar Transcom, risker, väsentlighets­analyser, intressentdialoger, globala hållbarhetsramverk såsom FN:s Global Compacts 10 principer, FN:s mål för hållbar utveckling och anpassning till vår kärnverksamhet.

Personalutveckling.

Våra medarbetare betyder allt för oss. Därför gör vi allt vi kan för att aktivt stärka och stötta våra talanger i deras nuvarande roller – och deras framtida karriärer.

Inkludering & mångfald.

Samma möjligheter för alla och en verksamhet genomsyrad av mångfald är inte bara något som vi vill bocka av på en lista. Det är det enda rätta.

Samhällsengagemang.

Transcom finns över hela världen. Och där vi finns hjälper vi till att stärka lokala samhällen genom att aktivt bidra till jämlikhet, möjligheter och hållbarhet.

Miljö & klimat.

Den positiva inverkan vi har på dina kunders verksamhet bör inte ske på bekostnad av något annat. Vi gör vårt yttersta för att minska vår negativa miljöpåverkan i sättet vi tänker, agerar och gör affärer.

Affärsetik.

Bakom varje handling, interaktion, aktivitet och beslut ligger ett stort ansvar och noggrann avvägning, vilket gör att vi stolt kan stå upp för alla de kunder vi samarbetar med.

Säkerhet & integritet.

Det är inte bara våra kunder som litar på att vi tar hand om deras kunder på bästa möjliga sätt. Även våra medarbetare, och kunderna själva, litar på att vi hanterar deras data och skyddar deras integritet med största respekt.

Ladda ner och läs 2023 års hållbarhetsrapport.