04 April 2022

Merknad om databeskyttelse for Transcom sosiale medier

Merknad om databeskyttelse for Transcom sosiale medier

(In English below)

Transcom opprettholder online tilstedeværelse i sosiale medier for å kommunisere med kunder, potensielle søkere og andre interesserte parter, og for å informere dem om våre produkter og tjenester, og jobbåpninger.

I det følgende (“Merknad”) ønsker vi å informere deg om behandlingen av dine data i forbindelse med vår tilstedeværelse på sosiale medier, samt om dine rettigheter i denne forbindelse. Vi er representert med vår egen tilstedeværelse i sosiale medier i forskjellige sosiale nettverk hvor du kan kontakte oss, f.eks. Facebook, Instagram eller LinkedIn.

 

1. Facebook-side

Vi vedlikeholder vår Facebook-side på Facebook-plattformen som drives av Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, D2 Dublin, Irland (“Facebook”). På siden informerer vi deg om våre tjenester, kampanjer og jobbmuligheter. Vi liker i tillegg å bruke Facebooks evner til å kommunisere direkte der med medlemmer, våre ansatte, kandidater og søkere, våre kunder og potensielle kunder.

Vær imidlertid oppmerksom på at vi bare har liten innflytelse på behandlingen av personopplysninger fra Facebook. Når du besøker siden, kan dataene dine også bli behandlet i land utenfor EU der det er et lavere nivå av databeskyttelse sammenlignet med det i EU (f.eks. I USA). Imidlertid, hvis Facebook overfører data til det amerikanske selskapet Facebook Inc. eller andre selskaper utenfor Europa, har Facebook påtatt seg kontraktsmessige forholdsregler for å sikre overholdelse av de europeiske prinsippene for databeskyttelse. Når man behandler personopplysninger utenfor Europa, kan det imidlertid i enkelte tilfeller være slik at rettighetene til EU-borgere ikke kan eller ikke fullt ut kan håndheves, f.eks. når amerikanske etterretningsbyråer eller sikkerhetsmyndigheter lagrer og analyserer data. Sjekk derfor nøye hvilken personlig informasjon du deler via Facebook, og i tilfelle tvil, bruk andre kontaktalternativer som vi gir.

Vi kan også motta statistikk fra Facebook om bruken av vår sosiale medier (f.eks. Detaljer om antall visninger, interaksjoner som likes og kommentarer, samt oppsummert demografisk og annen informasjon eller statistikk).

Det juridiske grunnlaget er artikkel 6 (1) (b) General Data Protection Regulation (“GDPR”) hvis vi mottar og behandler dataene dine i sammenheng med en spesifikk forespørsel via vår tilstedeværelse på sosiale medier og er artikkel 6 (1) (f) GDPR basert på vår nevnte legitime interesse hvis behandlingen gjelder opprettelsen av den nevnte statistikken.

Ytterligere informasjon om typen og omfanget av denne statistikken er også tilgjengelig i informasjonen på Facebook-sidestatistikken og den finner du her. Ytterligere informasjon om de respektive ansvarsområdene er tilgjengelig i tillegget til Facebook Page Controller. 

I den grad vi mottar personopplysningene dine innenfor rammen av vårt tilbud på sosiale medier, for eksempel hvis du skriver meldinger til oss på Facebook, har du rett til rettighetene knyttet til det som angitt i denne kunngjøringen (se også avsnittet nedenfor med tittelen “Samtykke og dine rettigheter angående databeskyttelse ”). Hvis du også vil hevde dine rettigheter mot Facebook, er den enkleste måten å kontakte Facebook direkte. Facebook er kjent med detaljene i den tekniske driften av sin egen plattform så vel som med de spesifikke formålene med databehandlingen og kan implementere tilsvarende tiltak på forespørsel hvis du bruker rettighetene dine. Kontaktinformasjonen er tilgjengelig i Facebook Data Policy. Du kan også beskytte rettighetene dine via et elektronisk skjema fra Facebook.

Vi vil gjerne støtte deg i å hevde dine rettigheter hvis vi er i stand til det, og vil videresende dine henvendelser til Facebook. Du kan når som helst bruke kontaktinformasjonen nedenfor for dette.

 

2. Instagram-profil

Instagram er en sosial medieplattform levert av Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, D2 Dublin, Irland (“Facebook”). På profilen vår presenterer vi innhold i forhold til produktinnovasjoner, tjenester og kampanjer. Vi bruker i tillegg Instagram-funksjonene til å kommunisere med brukere der, for eksempel når vi deler innhold eller kommenterer det.

Vær oppmerksom på at Instagram er nært knyttet til Facebooks sosiale nettverk og bruker den samme infrastrukturen, og bruker også informasjon om bruken av Instagram-kontoer eller interaksjonen med innholdet på Instagram for å videreutvikle andre produkter og tjenester fra Facebook og for å muliggjøre en sømløs brukeropplevelse på begge plattformene. Dataene brukes også til å tilpasse annonser på Facebook og Instagram og for å gjøre det mulig for annonseringskunder å annonsere til bestemte målgrupper.

Vi har bare liten innflytelse på databehandlingen utført av Facebook. Vi mottar bare dataene du sender til oss når du bruker Instagram, eller som du deler med oss ​​(f.eks. Brukernavnet ditt hvis du kommenterer innholdet vårt). Når du besøker profilen vår eller samhandler med innholdet vårt, kan opplysningene dine også bli behandlet i land utenfor EU der det er et lavere nivå av databeskyttelse sammenlignet med det i EU (f.eks. I USA). ). Imidlertid, hvis Facebook overfører data til det amerikanske selskapet Facebook Inc. eller andre selskaper utenfor Europa, har Facebook gjennomført kontraktsmessige forholdsregler for å sikre samsvar med de europeiske prinsippene for databeskyttelse. Når man behandler personopplysninger utenfor Europa, kan det imidlertid i enkelte tilfeller være slik at rettighetene til EU-borgere ikke kan eller ikke fullt ut kan håndheves, f.eks. når amerikanske sikkerhetsmyndigheter lagrer og analyserer data. Sjekk derfor nøye hvilken personlig informasjon og nyheter du deler via Instagram.

Vi kan også motta statistikk fra Facebook om bruken av Instagram-profilen vår (f.eks. Detaljer om antall visninger og interaksjoner som likes og kommentarer, samt oppsummert demografisk og annen informasjon eller statistikk).

Det juridiske grunnlaget er artikkel 6 (1) (f) GDPR basert på vår legitime interesse for å presentere vårt selskap og våre produkter og kampanjer hvis behandlingen er relatert til opprettelsen av nevnte statistikk.

Ytterligere informasjon om databehandling fra Facebook innenfor rammen av å bruke Instagram er tilgjengelig i Instagram Data Policy. Databeskyttelsesforpliktelsene som Facebook oppfyller, er beskrevet der og i Instagrams vilkår for bruk. Instagram er et Facebook-produkt, og ytterligere informasjon om de respektive ansvarsområdene er tilgjengelig i tillegget til Facebook Page Controller.

I den grad vi mottar personopplysningene dine innenfor rammen av Instagram-profilen vår, har du rett til rettighetene knyttet til det som angitt i denne kunngjøringen (se også avsnittet under "Samtykke og dine rettigheter angående databeskyttelse"). Hvis du også vil hevde dine rettigheter mot Facebook, er den enkleste måten å kontakte Facebook direkte. Facebook er kjent med detaljene i den tekniske driften av sin egen plattform så vel som med de spesifikke formålene med databehandlingen og kan implementere tilsvarende tiltak på forespørsel hvis du bruker rettighetene dine. Kontaktinformasjonen er tilgjengelig i Instagram Data Policy. Du kan også beskytte rettighetene dine via et elektronisk skjema fra Facebook.

Vi vil gjerne støtte deg i å hevde dine rettigheter hvis vi er i stand til det, og vil videresende dine henvendelser til Facebook. Du kan når som helst bruke kontaktinformasjonen nedenfor for dette.

 

3. LinkedIn

Vi opprettholder en firmaprofil på LinkedIn, der vi ikke bare publiserer ledige stillinger, men også artikler om prosjekter, produktinnovasjoner, våre tjenester og kampanjer. Vi bruker i tillegg funksjonene til LinkedIn for å kommunisere direkte der med medlemmer, våre kunder og potensielle kunder, samt å dele innhold. For brukere i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet og Sveits, tilbys LinkedIn av LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland (“LinkedIn”).

Vi er ansvarlige for vårt eget innhold i selskapsprofilen vår og for informasjon som deles av oss. LinkedIn gir den tekniske plattformen og infrastrukturen for det sosiale nettverket. Når du kommuniserer med oss ​​på LinkedIn, kan dataene dine også behandles i land utenfor EU der det er et lavere nivå av databeskyttelse sammenlignet med det i EU (f.eks. I USA). Imidlertid, hvis LinkedIn overfører data til selskaper utenfor Europa, har LinkedIn påtatt seg kontraktsmessige forholdsregler for å sikre samsvar med de europeiske prinsippene for databeskyttelse. Når man behandler personopplysninger utenfor Europa, kan det imidlertid i enkelte tilfeller være slik at rettighetene til EU-borgere ikke kan eller ikke fullt ut kan håndheves, f.eks. når amerikanske sikkerhetsmyndigheter lagrer og analyserer data. Sjekk derfor nøye hvilken personlig informasjon og nyheter du deler via LinkedIn, og i tilfelle tvil, bruk andre kontaktalternativer som vi gir.

Vi kan også motta statistikk fra LinkedIn om bruken av vår sosiale medie tilstedeværelse (for eksempel detaljer om antall visninger av artikler og innlegg, interaksjoner som likes og kommentarer, samt oppsummert demografisk og annen informasjon som samlet informasjon om stillingene og lokalisering av følgere og gruppemedlemmer eller annen statistikk).

Det juridiske grunnlaget er artikkel 6 (1) (b) GDPR hvis vi mottar og behandler dataene dine i sammenheng med en spesifikk forespørsel via vår tilstedeværelse på sosiale medier og er artikkel 6 (1) (f) GDPR basert på vår nevnte legitime interesse hvis behandlingen gjelder opprettelsen av den nevnte statistikken.

Ytterligere informasjon om typen og omfanget av denne statistikken er også tilgjengelig i LinkedIns personvernregler (der: avsnitt 2.8: "Aggregate Insights") og i den tilknyttede LinkedIn-hjelpen. Ytterligere informasjon om de respektive ansvarsområdene er tilgjengelig i Page Insights Joint Controller Addendum.

I den grad vi mottar personopplysningene dine innen rammen av vårt tilbud på sosiale medier, for eksempel hvis du skriver meldinger til oss via LinkedIn (f.eks. Via meldingsfunksjonen), har du rett til rettighetene knyttet til det som angitt i denne kunngjøringen (se også delen nedenfor med tittelen “Samtykke og dine rettigheter angående databeskyttelse”). Hvis du også vil hevde dine rettigheter mot LinkedIn, er den enkleste måten å kontakte LinkedIn direkte. LinkedIn er kjent med detaljene i den tekniske driften av sin egen plattform så vel som med de spesifikke formålene med databehandlingen og kan implementere tilsvarende tiltak på forespørsel hvis du utøver rettighetene dine. LinkedIn-kontaktinformasjonen er tilgjengelig i LinkedIns personvernregler (der: avsnitt 5.5, "Kontaktinformasjon").

Vi vil gjerne støtte deg i å hevde dine rettigheter hvis vi er i stand til det, og vil sende henvendelser som også gjelder oss til LinkedIn. Du kan når som helst bruke kontaktinformasjonen nedenfor for dette.

 

4. Samtykke og dine rettigheter angående databeskyttelse

Uten ditt eget samtykke vil alle personopplysningene du oppgir på Transcoms tilstedeværelse på sosiale medier, bare brukes til det formålet du ga dem til (f.eks. For å svare på spørsmål, søke jobb), samt for teknisk administrasjon. Hvis du blir bedt om å samtykke til en ekstra bruk, er dette samtykke alltid frivillig, og du kan når som helst trekke det tilbake med virkning for fremtiden. I disse tilfellene er det juridiske grunnlaget for databehandling samtykke i henhold til artikkel 6 (1) (a) GDPR.

Videre kan du når som helst motsette deg at dine personlige data blir brukt til reklame eller til markedsundersøkelser og undersøkelser, eller be om informasjon om disse lagrede dataene. Du har også muligheten til å få dine personlige data som du har lagret hos oss korrigert, blokkert eller slettet når som helst. Vennligst skriv eller send en e-post til kontaktinformasjonen nedenfor. Vær oppmerksom på at vi ekskluderer data fra sletting som vi trenger for å håndheve våre rettigheter og krav. Dette gjelder også data vi må oppbevare i samsvar med lovkrav. Slike data er blokkert, slik at de bare kan brukes til de formål de må oppbevares for.

Hvis tjenesteleverandørene som er nevnt i denne kunngjøringen behandler dataene dine utenfor EU, vil vi sikre at disse leverandørene garanterer et tilsvarende databeskyttelsesnivå kontraktsmessig som EU. Du kan be om en kopi av disse garantiene via kontaktinformasjonen nedenfor.

Til slutt har du også rett til å be om en elektronisk kopi av informasjonen vi behandler i henhold til en kontrakt eller på grunnlag av ditt samtykke (kjent som retten til dataportabilitet). Du har også rett til å sende inn en klage til en databeskyttelsesmyndighet.

 

5. Jobbsøknader

Du kan søke om en stilling i Transcom via vår sosiale medier, vår karriere-side eller hvis du søker via andre tredjepartssider eller jobbportaler.

For ytterligere informasjon om behandlingen av dine personopplysninger under søknadsprosessen, se vår søkermelding om databehandling.

 

6. Endringer i denne kunngjøringen

Transcom forbeholder seg retten til å endre denne kunngjøringen når som helst uten forvarsel. Vi anbefaler derfor at du regelmessig holder deg oppdatert med eventuelle endringer.

 

7. Kontaktinformasjon og kontroller

Transcom-enheten som er angitt på den respektive tilstedeværelsen på sosiale medier under denne lenken, er kontrolleren i henhold til GDPR. Du finner de relevante kontaktopplysningene til Transcom-enheten identifisert i den respektive tilstedeværelsen på sosiale medier eller her […]. Med mindre andre kontaktopplysninger er gitt i den respektive tilstedeværelsen på sosiale medier, ikke nøl med å kontakte oss på communication@transcom.com.

For andre spørsmål i forbindelse med databeskyttelse hos Transcom, ikke nøl med å kontakte vår databeskyttelsesansvarlige på dpo@transcom.com

 

Transcom Social Media Data Protection Notice

Transcom maintains online presences in social media to communicate with customers, potential applicants, and other interested parties, and to inform them about our products and services, and job openings.

In the following (“Notice”), we would like to inform you about the processing of your data in connection with our social media presence as well as about your rights in this regard. We are represented with our own social media presence in various social networks where you can contact us, e.g. Facebook, Instagram or LinkedIn.

 

1. Facebook Page 

We maintain our Facebook Page on the Facebook platform operated by Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, D2 Dublin, Ireland (“Facebook”). On the Page, we inform you about our services, campaigns and job opportunities. We additionally like to use Facebook’s capabilities to communicate directly there with members, our employees, candidates and applicants, our customers and prospective customers.

Please note, however, that we have only little influence on the processing of personal data by Facebook. When you visit the Page, your data may also be processed in countries outside of the European Union where there is a lower level of data protection compared to that in the European Union (e.g., in the United States).  However, if Facebook transfers data to the US company Facebook Inc. or other companies outside Europe, Facebook has undertaken contractual precautions to ensure compliance with the European data protection principles. However, when processing personal data outside of Europe, it may in individual cases be the case that the rights of EU citizens cannot or cannot fully be enforced, e.g. when US intelligence agencies or security authorities store and analyze data. Therefore, please check carefully what personal information you share via Facebook and, in case of doubt, use other contact options that we provide.

We may also receive statistics from Facebook on the use of our social media presence (e.g., details on the number of views, interactions such as likes and comments as well as summarized demographic and other information or statistics).

The legal basis is Article 6 (1) (b) General Data Protection Regulation (“GDPR”) if we receive and process your data within the context of a specific request via our social media presence and is Article 6 (1) (f) GDPR based on our aforementioned legitimate interest if the processing concerns the creation of the statistics mentioned.

Further information on the type and scope of these statistics is also available in the information on Facebook page statistics. Further information on the respective responsibilities is available in the Facebook Page Controller Addendum . 

Insofar as we receive your personal data within the framework of our social media offering, e.g., if you write messages to us on Facebook, you are entitled to the rights relating thereto as stated in this Notice (see also the section below entitled “Consent and your rights regarding data protection”). If you also want to assert your rights against Facebook, the easiest way to do so is to contact Facebook directly. Facebook is familiar with the details of the technical operation of its own platform as well as with the specific purposes of the data processing and can implement corresponding measures upon request if you exercise your rights. The contact details are available in the Facebook Data Policy. You can also safeguard your rights via an online form from Facebook.

We would gladly support you in asserting your rights if we are able to do so, and will forward your inquiries to Facebook. You can use the contact details provided below for this at any time.

 

2. Instagram Profile

Instagram is a social media platform provided by Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, D2 Dublin, Ireland (“Facebook”). On our profile, we present content in relation to our product innovations, services and campaigns. We additionally use the Instagram functions to communicate with users there, e.g., when we share content or comment on it. 

Please bear in mind that Instagram is closely associated with the Facebook social network and uses the same infrastructure and also uses information on the use of Instagram accounts or the interaction with content on Instagram to further develop other products and services of Facebook and to enable a seamless user experience on both platforms. The data is also used to personalize advertisements on Facebook and Instagram and to enable advertising clients to advertise to certain target groups. 

We have only little influence on the data processing carried out by Facebook. We receive only the data that you send to us when using Instagram or that you share with us (e.g., your user name if you comment on our content). When you visit our profile or interact with our content, your data may also be processed in countries outside of the European Union where there is a lower level of data protection compared to that in the European Union (e.g., in the United States).  ).  However, if Facebook transfers data to the US company Facebook Inc. or other companies outside Europe, Facebook has undertaken contractual precautions to ensure compliance with the European data protection principles. However, when processing personal data outside of Europe, it may in individual cases be the case that the rights of EU citizens cannot or cannot fully be enforced, e.g. when US security authorities store and analyze data. Therefore, please check carefully what personal information and news you share via Instagram.

We may also receive statistics from Facebook on the use of our Instagram profile (e.g., details on the number of views and interactions such as likes and comments as well as summarized demographic and other information or statistics). 

The legal basis is article 6 (1) (f) GDPR based on our legitimate interest to present our company and our products and campaigns if the processing relates to the creation of the said statistics.

Further information on data processing by Facebook within the scope of using Instagram is available in the Instagram Data Policy. The data protection obligations fulfilled by Facebook are set out there and in the Instagram Terms of Use. Instagram is a Facebook product and further information on the respective responsibilities is available in the Facebook Page Controller Addendum .

Insofar as we receive your personal data within the framework of our Instagram profile, you are entitled to the rights relating thereto as stated in this Notice (see also the section below entitled “Consent and your rights regarding data protection”). If you also want to assert your rights against Facebook, the easiest way to do so is to contact Facebook directly. Facebook is familiar with the details of the technical operation of its own platform as well as with the specific purposes of the data processing and can implement corresponding measures upon request if you exercise your rights. The contact details are available in the Instagram Data Policy. You can also safeguard your rights via an online form from Facebook.

We would gladly support you in asserting your rights if we are able to do so, and will forward your inquiries to Facebook. You can use the contact details provided below for this at any time.

 

3. LinkedIn 

We maintain a company profile on LinkedIn via which we publish not only job vacancies but also articles on projects, product innovations, our services and campaigns. We additionally use the capabilities of LinkedIn to communicate directly there with members, our customers and prospective customers, as well as to share content. For users in the European Economic Area and Switzerland, LinkedIn is provided by LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland (“LinkedIn”). 

We are responsible for our own content in our company profile and for information shared by us. LinkedIn provides the technical platform and infrastructure for the social network. When you communicate with us on LinkedIn, your data may also be processed in countries outside of the European Union where there is a lower level of data protection compared to that in the European Union (e.g., in the United States). However, if LinkedIn transfers data to companies outside Europe, LinkedIn has undertaken contractual precautions to ensure compliance with the European data protection principles. However, when processing personal data outside of Europe, it may in individual cases be the case that the rights of EU citizens cannot or cannot fully be enforced, e.g. when US security authorities store and analyze data. Therefore, please check carefully what personal information and news you share via LinkedIn and, in the case of doubt, use other contact options that we provide.

We may also receive statistics from LinkedIn on the use of our social media presence (e.g., details on the number of views of articles and posts, interactions such as likes and comments as well as summarized demographic and other information such as aggregated information on the positions and locations of the followers and group members or other statistics). 

The legal basis is Article 6 (1) (b) GDPR if we receive and process your data within the context of a specific request via our social media presence and is Article 6 (1) (f) GDPR based on our aforementioned legitimate interest if the processing concerns the creation of the statistics mentioned.

Further information on the type and scope of these statistics is also available in LinkedIn’s privacy policy (there: section 2.8: “Aggregate Insights”) and in the associated LinkedIn Help. Further information on the respective responsibilities is available in the Page Insights Joint Controller Addendum

Insofar as we receive your personal data within the framework of our social media offering, e.g., if you write messages to us via LinkedIn (e.g., via the Messaging function), you are entitled to the rights relating thereto as stated in this Notice (see also the section below entitled “Consent and your rights regarding data protection”). If you also want to assert your rights against LinkedIn, the easiest way to do so is to contact LinkedIn directly. LinkedIn is familiar with the details of the technical operation of its own platform as well as with the specific purposes of the data processing and can implement corresponding measures upon request if you exercise your rights. The LinkedIn contact details are available in LinkedIn’s privacy policy (there: section 5.5, “Contact Information”). 

We would gladly support you in asserting your rights if we are able to do so, and will forward inquiries that also concern us to LinkedIn. You can use the contact details provided below for this at any time.

 

4. Consent and your rights regarding data protection

Without your separate consent, all of the personal data that you supply on Transcom’s social media presence will be used only for the purpose for which you provided it (e.g., for answering queries, applying for a job), as well as for technical administration. If you are asked to consent to an additional use, this consent is always voluntary and you can withdraw it again at any time with effect for the future. In these cases, the legal basis for data processing is the consent pursuant to Article 6 (1) (a) GDPR. 

Furthermore, you may, at any time, object to your personal data being used for advertising or for market research and surveys, or request information about this stored data. You also have the option of having your personal data that you have stored with us corrected, blocked or deleted at any time. Please write or send an e-mail to the contact details provided below. Please note that we exclude data from deletion that we require for enforcing our rights and claims. This also applies to data we must keep in accordance with legal requirements. Such data is blocked so it can only be used for the purposes for which it needs to be retained.

If the service providers named in this Notice process your data outside the European Union, we will ensure that these providers guarantee contractually or otherwise an equivalent level of data protection to that of the European Union. You can request a copy of these guarantees via the contact details provided below.

Finally, you are also entitled to request an electronic copy of the information that we process under a contract or on the basis of your consent (known as the right to data portability). You also have the right to lodge a complaint with a data protection authority.

 

5. Job Applications

You can apply for a position at Transcom via our social media presences, careers page or if you apply via other, third party sites or job portals.

For further information about the processing of your personal data during the application process please refer to our Applicant Notice on Data Processing.

 

6. Amendments to this Notice

Transcom reserves the right to change this Notice at any time without prior notice. We therefore recommend that you regularly keep up to date with any potential changes.

 

7. Contact details and Controller

The Transcom entity indicated on the respective social media presence of under this link is the controller within the meaning of the GDPR. You can find the relevant contact details of the Transcom entity identified in the respective social media presence or here […]. Unless other contact details are provided in the respective social media presence, please do not hesitate to contact us at communications@transcom.com.

For other questions in relation to data protection at Transcom, please do not hesitate to contact our Data Protection Officer at dpo@transcom.com.