Vi skaper varige endringer.

Vi er en global virksomhet. Og med det følger et stort ansvar. Så mens vi er opptatt med å ta vare på våre kunder og deres kunder dag ut og dag inn, passer vi på å gjøre det på en måte som er til fordel for alle.

Åpenhetsloven

Transcom jobber kontinuerlig med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Nedenfor kan du laste ned og lese vår rapport for 2023. Har du spørsmål om innholdet, kontakt oss på esg@transcom.com. Husk å aldri sende sensitive personopplysninger via e-post.

Et bærekraftsrammeverk i tråd med kjernevirksomheten vår.

Hos Transcom brenner vi for å skape en positiv, varig endring for planeten, mennesker og lokalsamfunnene vi opererer i. Strategien vår er basert på analysen vår av megatrender og deres innvirkning på Transcom, risikoer, materielle vurderinger, pågående engasjement med interessenter, globale bærekraftsrammeverk som FNs 10 globale prinsipper for et ansvarlig næringsliv, FNs bærekraftsmål og tilpasning til vår kjernevirksomhet.

Utvikling av mennesker

Våre ansatte betyr alt for oss. Derfor gjør vi alt vi kan for å aktivt styrke og støtte talentene våre i deres nåværende roller – og deres fremtidige karrierer.

Mangfold og inkludering.

Like muligheter og mangfold på alle nivåer av virksomheten vår er ikke en boks som skal krysses av. Det er rett og slett den rette tingen å gjøre.

Samfunnsengasjement.

Du finner Transcom over hele verden. Og uansett hvor du finner oss, vil du se at vi låser opp kraften i lokalsamfunnene ved å bidra aktivt til likhet, muligheter og bærekraft.

Miljø og klima.

Den positive innvirkningen vi har på kundenes virksomhet skal ikke gå på bekostning av noe annet. Vi er opptatt av å redusere og dempe vår negative miljøpåvirkning gjennom hvordan vi tenker, handler og anskaffer.

Forretningsetikk.

Å vite at våre handlinger, interaksjoner, aktiviteter og beslutninger er forankret i ansvar og hva som er riktig betyr at vi kan stå stolte bak suksessen til hver kunde vi jobber med.

Sikkerhet og personvern.

Det er ikke bare kunder som stoler på oss med kundene sine. Våre ansatte og kunder stoler på at vi håndterer deres data og ivaretar integritet og personvern med den største respekt.

Last ned og les Transcoms bærekraftsrapport for 2023.